Miesten ja naisten maataloustyöt

Tasa-arvon lisääminen on yksi Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteista. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on varmasti kohentunut huomattavasti aikojen saatossa. Monet maatilojen perinteiset naisten työt ovat nykyisin miesten käsissä.

Perinteisellä monialaisella tilalla karjanhoitotyöt olivat naisten töitä. Miehet hoitivat pääasiassa muita askareita.

Peltotyöt ja rakennusten kunnossapito olivat selkeästi miesten töitä. Tavallaan se oli ihan perusteltuakin. Esimerkiksi
hevoskyntö oli fyysisesti raskasta työtä ja miehet ovat keskimäärin suurempia ja vahvempia kuin naiset.

1960-luvulla traktorit alkoivat yleistyä suomalaisilla maatiloilla. Peltotöiden fyysinen kuormittavuus pienentyi koneistumisen myötä selkeästi. Mutta työnjako maatiloilla ei isommin muuttunut. Naiset jatkoivat navetoissa, kun miehet olivat ulkotöissä. Toki navetoissakin alkoi samoihin aikoihin koneellistuminen. Myös karjanhoitotyöt muuttuivat lypsykoneiden tulon myötä vähemmän raskaiksi.

Koneellistumisen myötä monialatilat tekivät tilaa erikoistuneille tiloille. Koneinvestoinnit olivat niin suuria, ettei kaikkiin tuotantosuuntiin pystynyt eikä kannattanut investoida. Erikoistumisen myötäkään tilanne ei monella maitotilaksi muuttuneella tilalla muuttunut. Navetta oli edelleen hyvin pitkälle naisten hoidossa.

Maataloustuotannon koneellistuminen eteni edelleen niin sisällä kuin ulkonakin. Ilmastoidussa traktorin kopissa radiota kuunnellessa kuusisiipisellä paluuauralla kyntäminen on ihan eri laji kuin hevoskyntö oli. Fyysisesti työ ei varmasti olisi keskimääräiselle naiselle liian raskasta. Silti kyntötraktorin pukilla näkee aika harvoin naisia.

Navetoissakaan naiset eivät ole enää niin hallitsevassa roolissa kuin aikoinaan. Siihen on varmasti useita syitä.Yksi on se, että navetoissakin on nykyisin hienoja koneita, joiden toimintaa on kiva valvoa.

Toinen on se, että koneellistumisen myötä tiloilla tarvittava työpanos on pienentynyt ja sen myötä osa tilan väestä voi käydä tilan ulkopuolella töissä hankkimassa lisätuloja. Useimmissa tapauksissa tilan ulkopuolella töissä käy naisväki.

Maatilojen työt eivät enää jakaudu niin selkeästi naisten ja miesten töihin kuin aikaisemmin. Käytännössä miehet tekevät nykyisin myös naisten töitä. Naiset eivät, ainakaan suuressa mittakaavassa, kuitenkaan tee perinteisiä miesten töitä.

Onkin aiheellista kysyä kertooko muutos sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisestä vai jostain ihan muusta?

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 3.11.2014.