Metsäteollisuus viennin veturina

Metsäteollisuus nousi viime vuonna takaisin Suomen viennin kärkisijalle. Tämä oli osin seurausta muiden tavaroiden heikosta vientimenestyksestä. Etenkin öljyn alhainen hinta kuritti aiemmin viennin ykkössijaa pitäneen kemianteollisuuden vientiä. Suomesta vietävien tavaroiden kokonaisviennin arvo putosi tullin tietojen mukaan neljä prosenttia, yltäen yhteensä noin 53,8 miljardiin euroon.

Metsäteollisuus nousi viime vuonna takaisin Suomen viennin kärkisijalle. Tämä oli osin seurausta muiden tavaroiden heikosta vientimenestyksestä. Etenkin öljyn alhainen hinta kuritti aiemmin viennin ykkössijaa pitäneen kemianteollisuuden vientiä. Suomesta vietävien tavaroiden kokonaisviennin arvo putosi tullin tietojen mukaan neljä prosenttia, yltäen yhteensä noin 53,8 miljardiin euroon.

Metsäteollisuus on yksi niistä harvoista teollisuudenaloista, joka on osoittanut viennissä kasvua lähes koko 2010-luvun. Metsäteollisuustuotteiden vienti oli viime vuonna reilut 11,5 miljardia euroa ja käsitti Suomen tavaraviennistä yli viidenneksen. Nousua vientiin kertyi edellisvuodesta kolme prosenttia, mikä kartutti yritysten tilipussia yli 300 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Samalla vienti ylitti ensimmäistä kertaa jopa eurokriisiä edeltäneen arvon vuodelta 2008.

Metsäteollisuuden sisällä viennin kehitys jatkui kaksijakoisena. Massa- ja paperiteollisuuden vienti lisääntyi neljä prosenttia. Tuoteportfoliosta parhaiten pärjäsi massateollisuus, jonka viennin arvo lisääntyi euro-dollari -valuuttakurssin tukemana jopa yli kymmenen prosenttia. Paperin ja kartongin yhteenlaskettu viennin arvo nousi pari prosenttia kartongin vientimäärän vetämänä. Puutuotteiden viennin arvo väheni reilun prosentin. Sahatavaran vientiä alensi heikko hintakehitys ja puulevyjen vientiä taas määrien tippuminen.

Suomen kauppatase jäi viime vuonna jo viidennen vuoden peräjälkeen negatiiviseksi, kun tavaroiden tuonti ylitti viennin vajaalla puolella miljardilla eurolla. Maailmantalouden vähittäisestä elpymisestä huolimatta viennin volyymi Suomesta laski viime vuonna lähes viisi prosenttia. Viennin nimellisen yksikköhinnan muutos oli yleistä inflaatiokehitystä mukaillen maltillista.

Koska tuonnin yksikköhinnat laskivat ja volyymitkin vähenivät hieman, jäi kauppatase pakkaselle kaikesta huolimatta aiempia vuosia vähemmän. Esimerkiksi kemianteollisuuden kauppatase nousi lähes 800 miljoonalla eurolla, vaikka viennin arvo romahti yli viidenneksen. Metsäteollisuuden kauppatasekin koheni noin 400 miljoonalla eurolla ja kotimaisuutensa ansiosta se toi ylivoimaisesti eniten nettovientituloja Suomeen.

PTT:n kevään ennusteissa viennin näkymät niin koko kansantalouden tasolla kuin sektorikohtaisesti maa- ja elintarvikealalla ja metsäalalla tulevat olemaan jälleen kuuma peruna. Tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, että ainakin metsäteollisuuden viennissä kuluva vuosi voi jättää jälkeensä positiivisen etumerkin. Toisaalta, riskejäkin on ilmassa ja ennusteissa näiden toteutumisen todennäköisyyttä puntaroidaan.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 9.3.2016