Metsäteollisuuden vientitulot kasvavat

Euroopan talous elpyy ensi vuonna. Vauhti ei ole huimaa ja kasvu voi olla väliaikaista, mutta heikkojen vuosien jälkeen pienikin kasvu tuntuu voitolta. Kasvu Euroopassa on myös suomalaiselle metsäteollisuudelle hyvä uutinen. Tuotteiden kysyntä paranee ainakin osittain. Jo tänä vuonna on joissakin tuotteissa nähty huomattavaa viennin kasvua.

Kemiallisessa metsäteollisuudessa kartongin ja sellun vientimäärät ovat tänä vuonna olleet selvästi viime vuoden määriä suurempia. Kumpaakin vietiin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin kymmenyksen edellisvuotta enemmän. Kartongin tuotantokapasiteetti on Suomessa kasvanut viime vuosina ja tämä osin selittää suuren kasvun. Pelkkä kapasiteetin kasvu ei kuitenkaan riitä selitykseksi, sillä vientiä ei ole, jos markkinoilla ei ole kysyntää.

Toisin kuin paino- ja kirjoituspapereilla, kartongilla riittää kysyntää myös Euroopassa. Uudistuvasta luonnonvarasta – puusta – valmistettuna kartonki vastaa hyvin kasvaviin vaatimuksiin pakkausmateriaalien tuotannon kestävyydestä. Kun vaihtoehtona on uusiutumattomasta luonnonvarasta, öljystä, valmistettu muovi, on kartonki kestävyyttä arvostavan valinta. Myös internetkaupan lisääntyminen tukee kartonginvalmistajia, kun pakkauksia tarvitaan aiempaa enemmän.

Paperin osuus suomalaisen metsäteollisuuden vientituloista on laskenut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samansuuntainen kehitys jatkuu tulevina vuosina. Samaan aikaan kartongin ja sellun merkitys on kasvanut. Erilaisista kehityssuunnista huolimatta paperi on edelleen ylivoimaisesti tärkein vientituote, sillä metsäteollisuuden vientituloista liki puolet tulee paperista.

Pelkkään paperiteollisuuden supistumiseen keskittyminen antaa silti koko metsäteollisuuden tilasta väärän kuvan. PTT:n arvion mukaan sekä kartongin, sellun että sahatavaran tuotanto ja vientihinnat kasvavat tänä vuonna. Näiden ansiosta metsäteollisuuden kannattavuus on tänä vuonna plussan puolella ja nousee viime vuodesta. Vaikka paperin tuotanto vähenee Suomessa myös ensi vuonna, muissa tuotteissa tuotannon kasvu pääosin jatkuu. Kokonaisuutena metsäteollisuuden vientitulot kasvavat.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 21.10.2013.