Metsäteollisuuden uusi aikakausi

Viime viikolla moni varmasti hieraisi silmiään luettuaan uutisen Metsä Fibren suunnitteilla olevasta biotuotetehdashankkeesta. Sellun tuotannon hyvä kannattavuus ja positiiviset kysyntänäkymät ovat aika ajoin nostaneet ajatuksia pitkäkuituista sellua valmistavan tehtaan rakentamisesta kotimaan kamaralle. UPM:n ilmoitus sellun tuotannon laajennuksesta Kymin tehtaalla oli jo aiemmin keväällä kiihdyttänyt näitä keskusteluja. Silti tieto tuli melkoisena yllätyksenä.

Ilmoituksesta erityisen vaikuttavan teki se, minkä kokoluokan investoinnista on kyse. Äänekosken tehtaaseen tehtävä 1,1 miljardin euron arvoinen investointi olisi kautta aikain suurin metsäteollisuuden kertainvestointi Suomeen.

Etelä-Amerikkaan rakennettavat jättimäiset sellutehtaat ovat samankokoisia investointeja.

Uusi tehdas nostaisi Suomen sellukapasiteettia kertaheitolla noin 17 prosenttia. Näin suuri lisäys tarkoittanee sitä, että valtaosa tuotannosta suuntautuu markkinaselluksi vientiin. Tulevaisuudessa mahdollisuuksia voisi olla myös esimerkiksi kartongin tai pehmopapereiden tuotannon lisäämiseen. Kuitupuun lisääntyvä kysyntä kasvattaisi tukkipuun tarjontaa, mikä mahdollistaisi sahauskapasiteetin lisäämisen. Sellutehtaan ympärille muodostuva muu biotuotteiden jalostus voi nostaa hankkeen kokonaisarvon ilmoitettuakin suuremmaksi.

Toteutuessaan investointi tulee kreivin aikaan. Talouden taantuma syvensi metsäteollisuuden ahdinkoa ja laski investointiasteen kotimaassa alhaiselle tasolle. Luvut yhtiöiden vuosiraporteista kertovat karua kieltä menneestä. Vuosien 1998–2002 välillä Metsä Group, UPM ja Stora Enso investoivat yhteensä viisi miljardia euroa Suomeen. Vuosien 2008–2012 aikana vastaavat kotimaan investoinnit olivat painuneet alle kolmen miljardin euron. Nyt kotimaan investoinnit ovat löytämässä jälleen nousu-uralle.

Huomattavien taloudellisten vaikutusten lisäksi tehdasinvestoinnilla olisi suuri merkitys metsäteollisuuden imagolle Suomessa. Viime vuosina investoinnit ovat olleet suurelta osin korvausinvestointien varassa. Uusinvestoinnit ovat suuntautuneet lähes poikkeuksetta ulkomaille. Paperiteollisuudessa pitkään jatkunut alamäki on johtanut koko metsäalan synkistelyyn. Positiivisten uutisten myötä tähän on kylvetty muutoksen siemen.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 28.4.2014.