Metsäteollisuuden muutosten vuosi

Suomalaiset metsäfirmat julkistivat viime viikolla vuoden 2015 taloudellisen tuloksensa. Sanoma oli positiivinen. Koko vuoden liikevoitto kasvoi, erityisesti selluteollisuuden ansiosta, ja näkymät tälle vuodelle ovat kokonaisuudessaan melko hyvät. Liikevaihdolla mitattuna paperiteollisuus on edelleen suurin metsäteollisuuden toimiala Suomessa. Esimerkiksi UPM:lla paperitoimintojen osuus liikevaihdosta on yli puolet ja Stora Ensolla yli kolmannes. Voitto kuitenkin tulee pääsääntöisesti muualta kuin paperista – erityisesti sellusta ja Stora Ensolla ja Metsä Groupilla myös kartongista. Paperin tuotannon pieni osuus voitosta kuvaa hyvin kemiallisen metsäteollisuuden muutosta. Paperin merkitys pienenee, muiden kasvaa. Yhtiötasolla Stora Enso on jopa ilmoittanut olevansa halukas luopumaan paperitoiminnoistaan – jos hinta on sopiva. Kansantaloudessa paperin asema metsäteollisuuden päätuotteena ei ole kuitenkaan vielä uhattuna. Viime vuonna sen osuus Suomen koko metsäteollisuuden viennin arvosta oli yli 40 prosenttia. Rakenteellinen muutos on näkynyt suomalaisissa metsäfirmoissa selvästi jo useamman vuoden ajan. Metsä Group on luopunut paperin tuotannosta ja keskittyy nykyisin erityisesti kartonkiin ja selluun. UPM ja Stora Enso ovat sulkeneet paperitehtaitaan kiivaaseen tahtiin jo kymmenen vuoden ajan ja panostavat nyt kasvavan kysynnän tuotteisiin. Vuosikausia jatkunut rakennemuutos näkyy tänäkin vuonna suomalaisessa metsäteollisuudessa, mutta toisin kuin usein aiemmin, nyt positiivisessa mielessä. Kartonkikapasiteettia lisäävät paperikoneiden muuntamiset kartonkikoneiksi Stora Enson Varkauden tehtaalla ja Kotkamillsin tehtaalla Kotkassa. Stora Enson kone on jo käynnissä ja Kotkamillsin kone käynnistynee kesän aikana. UPM jatkaa sellun tuotantoon liittyviä investointejaan tehtaillaan. Metsä Groupin suursellutehdas käynnistyy Äänekoskella ensi vuonna, mutta investointi vaikuttaa puumarkkinoihin jo tänä vuonna. Kemiallisen metsäteollisuuden tuottama viennin arvo kasvaa todennäköisesti tänä vuonna, mutta investoinneista huolimatta ei huimasti. Tämä johtuu paperin kysynnän ja tuotannon vähenemisestä ja paperin hintojen heikosta kehityksestä. Epävarmuutta tälle vuodelle tuo edelleen talouskasvun hitaus Euroopassa. Lisäksi sellumarkkinoita voivat heiluttaa Kiinan talouskasvuun liittyvät riskit ja hintoja alentava sellukapasiteetin lisäys. Riskeistä ja epävarmuudesta huolimatta näkymät pitkällä aikavälillä ovat kuitenkin jo kokonaisuudessaan aiempaa valoisammat. Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 10.2.2016