Metsäteollisuuden investoinnit kasvattavat vientiä

PTT-ennuste metsäsektori – Metsäteollisuus kevät/2016

Suomalaisen metsäteollisuuden rakenteessa tapahtuu selviä muutoksia tänä ja ensi vuonna. Uudet investoinnit lisäävät sellun ja kartongin vientiä, mutta paperin tuotannon ja viennin väheneminen jatkuu. Sellun ja kartongin vientihinnat laskevat kuitenkin globaalin ja eurooppalaisen kapasiteetin lisääntyessä. Puutuotteiden tuotanto kasvaa kumpanakin vuonna kysynnän lisääntyessä vientimarkkinoilla ja kotimaassa.

Paperin tuotanto vähenee, kartongin vienti selvässä kasvussa

Paperin tuotanto ja vienti vähenevät Suomessa tänä vuonna 3–4 prosenttia ja ensi vuonna 2–3 prosenttia. Vientimäärää pienentävät jo toteutuneet tai ilmoitetut koneiden sulkemiset ja trendinomainen kysynnän aleneminen. Keskimääräinen vientihinta nousee hiukan viime vuodesta, mutta merkittävämpi nousu edellyttää edelleen koneiden sulkemisia Euroopassa. Alenevasta tuotannosta huolimatta paperiteollisuus tuottaa edelleen noin 40 prosenttia Suomen metsäteollisuuden vientituloista. Kartongin tuotantomäärä nousee Suomessa tänä ja ensi vuonna huomattavasti tuotantokapasiteetin kasvaessa. Tarjonnan lisääntyminen Euroopassa kääntää kuitenkin Suomen vientihinnan laskuun.

Sellun vientihinta alenee tarjonnan kasvaessa

Maailmalla käynnistyy tänä ja ensi vuonna useita suuria, pääasiassa eukalyptussellua tuottavia tehtaita. Myös sellun vienti Suomesta kasvaa kumpanakin vuonna tuotantokapasiteetin noustessa. Havusellussa globaali tarjonnan lisäys on vielä maltillinen. Lehtisellun tarjonnan selvä lisääntyminen vetää kuitenkin myös havusellun hinnan laskuun. Myös Suomen vientihinta alenee. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas käynnistyy syksyllä 2017, eikä se vaikuta vielä ennustejaksolla täysimääräisesti Suomen vientiin tai sellun globaaliin hintakehitykseen.

Sahatavaramarkkinoilla kilpailu jatkuu kireänä

Sahateollisuudella on vaikea vuosi takana eikä alkuvuosi ole juuri tuonut helpotusta. Rakentamissesongin käynnistyminen tuo kuitenkin valoa koko puutuoteteollisuudelle, kun rakentaminen lisääntyy kotimaassa ja Euroopan tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Aasiassa etenkin kuusisahatavaran kysyntä kasvaa Kiinan johdolla. Pohjois-Afrikan vaikea markkinatilanne heijastuu puolestaan negatiivisesti mäntysahatavaran näkymiin. Sahatavaran tuotanto nousee vuonna 2016 pari prosenttia. Vanerin tuotanto kasvaa hieman enemmän Storan Enson Varkauden LVL-tuotannon käynnistyessä. Kireä kilpailu pitää sahatavaran vientihintakehityksen vaisuna. Ensi vuonna puutuotteiden maltillinen kysynnän kasvu jatkuu talouskasvun ja rakentamisen nostattamina.

Lisätietoja:

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Matleena Kniivilä, p. 040 164 8078, etunimi.sukunimi@ptt.fi

Sahateollisuus: metsäekonomisti Jyri Hietala, p. 040 164 8151, etunimi.sukunimi@ptt.fi

Ennusteeseen

Ohessa on koko tiedote kuvioiden ja taulukon kanssa