Metsäteollisuuden hyvä vire pitää

Maailmantalouteen liittyvät epävarmuudet eivät ole hellittäneet metsäteollisuuden menoa. Kolmannen neljänneksen tulokset suurten metsäkonsernien osalta kertoivat ennen kaikkea metsäteollisuuden hyvästä sopeutumiskyvystä haastaviin olosuhteisiin. Alalla käynnissä oleva uudistuminen ei myöskään näytä haittaavan tuloskuntoa.

Markkinatilanteen haastavuutta ja rakenneuudistusta kuvastavat ehkä parhaiten se, ettei liikevaihdossa ole tapahtunut merkittävää edistystä. Metsä Groupin, UPM:n ja Stora Enson yhteenlaskettu liikevaihto kolmen ensimmäisen neljänneksen jälkeen oli vain prosentin korkeampi kuin viime vuonna. Yhtiöiden yhteenlaskettu operatiivinen tulos sen sijaan kasvoi samalla ajanjaksolla yli 30 prosenttia. Tästä tosin puolet johtui UPM:n metsien arvostuksen nostamisesta. Kokonaisuudessaan yhtiöt saavuttivat noin yhdeksän prosentin operatiivisen tuloksen, kun arvostukseen liittyviä muutoksia ei huomioida. Edellisvuoteen nousua tulokseen kertyi prosenttiyksikön.

Metsäteollisuuden viimeaikainen hyvä tuloskehitys on monen tekijän summa.

Kapasiteettia on kasvatettu hyvin kannattavissa tuotteissa, kuten sellun ja kartongin tuotannossa, ja näiden vaikutukset näkyvät nyt entistä voimakkaammin yhtiöiden kokonaistuloksessa. Selluntuotannossa yhtiöt ovat ylittäneet tänä vuonna 20 prosentin tuloksen. Kannattavuuden voimakasta nousua on tukenut euron heikentyminen USA:n dollariin nähden, minkä turvin pitkäkuituisen sellun euromääräinen hinta on noussut. Kartonginkin liiketulos on kohonnut yli kymmeneen prosenttiin viime vuosien tasaisesta vientihinnan kehityksestä huolimatta. Myös vanerintuotannon hyvä kannattavuus on kannustanut investoimaan lisäkapasiteettiin.

Yhtiöt ovat toisaalta käyneet läpi omia tuotannontehostamisohjelmia, joilla kustannustehokkuutta on pystytty parantamaan. Kiinteitä kustannuksia on lisäksi karsittu purkamalla huonosti kannattamattomia koneita. Toimet ovat kohdistuneet pääasiassa paperiteollisuuteen. Matalasta kannattavuudesta ja koneiden alasajoista huolimatta, painopaperien osuutta koko teollisuuden menestykselle ei sovi vähätellä. Paperintuotanto muodostaa edelleen ison osan metsäteollisuuden kassavirrasta ja on luonut tarvittavaa pääomaa muissa tuoteryhmissä toteutetuille ja tulevaisuudessa toteutettaville investoinneille.

Metsäteollisuuden tämän hetken hyvästä vireestä huolimatta luo maailmantalouden epävarmuus merkittävän riskin alalle lyhyellä aikavälillä. Tähän mennessä vaikutukset ovat näkyneet voimakkaammin vasta sahatavaramarkkinoilla, jossa suhdanteiden muutokset näkyvät usein ilman suurempia viiveitä.

Tuoreimpien osavuosikatsauksien perusteella loppuvuoden kehitykseen ei odoteta suuria muutoksia ja siten kuluvasta vuodesta näyttää muodostuvan metsäteollisuudelle jälleen edellistä parempi.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 9.11.2015