”Metsäsektorin tulevaisuus Afrikassa”, Erno Järvinen, 6.8.2007

Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n Taloustutka

Metsäteollisuuden pitkän aikavälin kehitysennusteita seuratessa olen ihmetellyt yhtä asiaa: huolimatta miltei miljardin ihmisen väestöpohjasta Afrikasta ei useissa yhteyksissä mainita sanaakaan. Metsäteollisuudessa nykyiset kasvun painopistealueet ovat Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Venäjää pidetään suurena mahdollisuutena ja Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka säilyvät suunnilleen nykyisellään. Voisiko Afrikasta tulla merkittävä metsäteollisuuden tuottaja- ja kuluttaja-alue? Afrikalla on kuitenkin runsaat ja monipuoliset luonnonvarat puu mukaan lukien sekä nopeasti kasvavia kansantalouksia alueen sekä pohjois- että eteläosissa.

Suomesta viedään jo nykyisin runsaasti puutuoteteollisuuden tuotteita Pohjois-Afrikkaan. Sinne suuntautuu vajaa viidennes koko sahatavaramme vientimäärästä. Maailmanlaajuisesti toimivilla paperifirmoillamme on luonnollisesti myyntiverkostoa myös Afrikassa, mutta maanosan osuus on vain reilu prosentti koko massa- ja paperiteollisuutemme viennistä.

Konepajayhtiö Metsolla on toimintaa Etelä-Afrikassa, koska maassa on merkittäviä sellun- ja paperinvalmistajia. Lisäksi suomalaiset ovat monta vuotta olleet mukana metsityshankkeissa esimerkiksi Keniassa ja Tansaniassa.

Koko Afrikan paperin tuotantokapasiteetti on alle viisi miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä on noin kolmasosa Suomen vuotuisesta paperin- ja kartongin tuotannosta. Massan tuotantokapasiteettia Afrikassa oli vuonna 2005 vajaa 3,5 miljoonaa tonnia, Suomessa noin 11 miljoonaa tonnia enemmän.

Metsäteollisuusinvestointeja maanosassa on kuitenkin tehty ja lähivuosiksi on ilmoitettu muutamia tehdasinvestointeja. Pohjois-Afrikan valtioissa esimerkiksi Egyptissä ja Algeriassa investoidaan lähinnä pehmopapereihin ja kartonkiin. Etelä-Afrikka on merkittävin afrikkalainen paperintuottajavaltio. Maassa on noin 2,6 miljoonaa tonnia sekä paperin- että massantuotantokapasiteettia.

Etelä-Afrikkaan on ilmoitettu plantaasilla kasvatettuun puuhun perustuvia merkittäviä investointeja erityisesti selluteollisuuteen. Ruotsalaiset sellun valmistajat Rottneros ja Södra Cell ovat myös mukana näissä hankkeissa.

Etelä-Afrikasta lähtöisin olevat paperintuottajat, Sappi ja Mondi etunenässä, ovat laajentaneet toimintaansa useisiin maihin ja kuuluvat toimialan johtaviin yrityksiin maailmassa. Intialaisilla paperintuottajilla on myös ollut alustavia sellutehdasinvestointisuunnitelmia Etiopiassa.

Kaikkiaan Afrikan merkitys maailman metsäsektorilla pysyy vähäisenä. Merkittäväksi metsäteollisuustuottajaksi maanosasta ei ole. Alueelta tullaan edelleen viemään harvinaisia kovapuulajeja puusepänteollisuuden ja viilun raaka-aineiksi esimerkiksi Eurooppaan. Muun muassa useiden valtioiden sisäinen epävakaus, ravinnon ja koulutuksen puute sekä olemattomat liikenneyhteydet haittaavat alueen kehitystä.

Erot Afrikan maiden välillä tulevatkin edelleen säilymään suurina. Suomen kannalta Pohjois-Afrikka säilyy merkittävänä sahateollisuuden vientialueena ja sitä kautta öljytulojen kasvu kiertyy myös suomalaisen metsänomistajan kukkaroon puunmyyntitulojen muodossa.

erno.jarvinen@ptt.fi