”Metsäsektori on kuollut – eläköön metsäsektori”, Paula Horne

                                     Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 19.7.2010

Pellervon taloustutkimus PTT:n alkukesästä julkaistu katsaus otsikoitiin Metsä vastaa – mitä huudamme? Näinhän se on, metsät ovat aina vastanneet suomalaisten huutoon. Ei kaikuna, vaan hyvinvoinnin, turvan ja inspiraation lähteenä. Metsien ja metsiin perustuvan jatkojalostuksen merkitys kansantaloudessa on ollut hyvinvointivaltiomme yksi kulmakivistä. Vieläkö näin on, kaikessa tässä muutosten myllerryksessä?

Eri elinkeinosektorien ja toimialojen merkitystä kuvataan usein prosentteina suhteessa koko kansantalouteen. Niinpä metsäsektorin merkitys näyttäisi pienentyneen viimeisten vuosikymmenten aikana. Reilun 30 vuoden aikana metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta on pudonnut noin viiteen prosenttiin eli puoleen aikaisemmasta. Myös metsäteollisuuden vientiosuus on romahtanut yli 50 prosentista vajaaseen viidesosaan. Mutta – kyse on osuuksista, ei kokonaisarvosta. Näiden vuosien aikana metsäsektorin arvonlisäys on lähes kaksinkertaistunut ja viennin arvo ylittänyt 10 miljardia euroa. Eli metsäsektori ei ole kutistunut, kansantalouden tuotantorakenne on vain monipuolistunut ja kasvanut hiukan metsäsektoria nopeammin.

Koko kansantalouden kasvu lamautui muutamaksi viime vuodeksi maailmantalouden kriisien myötä. Suomen talous on kuitenkin jo elpymässä – jopa odotettua nopeammin. Kriisin alkaessa tuskasteltiin sitä, että meillä ei ole näköpiirissä uutta Nokiaa, joka 90-luvun alussa nosti Suomen talouden nousuun. Nyt ei kuitenkaan tarvittu uusia toimialoja – nousun veturina on ollut tällä kertaa pääasiassa vanha kunnon metsäteollisuus.

Metsäsektorin toimialoilla on etuna uusiutuva, kotimainen raaka-aine, jonka tuotantoon ja jatkojalostukseen on syntynyt vuosikymmenten saatossa osaava, toimiva ja tehokas verkosto. Verkosto ulottuu myös muille toimialoille, kuten perinteisesti metalliteollisuuteen ja energiasektorille, mutta myös uusiin kumppanuuksiin esimerkiksi kemianteollisuuden alalla.

Osaamista ylläpitää ja kehittää tutkimus, opetus, neuvonta ja suunnittelu. Lähes kaikki linkit metsäsektorin verkostossa ovat muutosten kourissa, mutta näin on ollut ennenkin.

Metsäsektori on pystynyt uudistumaan ja vastaamaan kunkin aikakauden huutoihin. Vanha, 1100-luvulta peräisin oleva huudahdus monarkian jatkuvuudesta sopii hyvin suomalaiseen metsäsektoriin – muutoksia tulee, mutta metsien ja metsäsektorin merkitys yhteiskunnassamme pysyy vahvana.