Matti Valonen: Toinen aalto on tulossa – kevään opeilla metsäteollisuuskin pysyy pyörimässä

Metsäteollisuuden tuotantolaitoksia ei jouduttu keväällä pysäyttämään koronan takia. Metsäekonomisti Matti Valonen arvioi, että pitämällä opit mielessä myös mahdollisesta toisesta aallosta selvitään.

Toinen aalto on tulossa – kevään opeilla metsäteollisuuskin pysyy pyörimässä

Kirjoittaja on PTT:n metsäekonomisti. Twitter: @mavalonen

Koronaviruksen toinen aalto näyttäisi paikoin jo rantautuneen, paikoin vielä keräävän voimaansa. Tällä kertaa yhteiskunnat ovat kevättä paremmin varautuneita tulevaan. Ensimmäisestä aallosta kertyi arvokasta kokemusta ja oppia. Tärkeimpänä kenties se, ettei virustilannetta saa päästää lehahtamaan, sillä sammutustyöhön menee kuukausia.

Suomessa onnistuttiin keväällä hyvin koronaviruksen hillinnässä. Metsäteollisuuden näkökulmasta oli hienoa, ettei tuotantolaitoksia jouduttu pysäyttämään viruksen takia. Tuotantoaikataulun sanelivat yritykset, eikä koronavirus. Koronavirus ja sen vastaiset rajoitustoimet kuitenkin heikensivät useiden metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää maailmanlaajuisesti. Kysynnän vanavedessä tuotanto laski Suomessa.

Metsäteollisuuden päätuoteryhmistä eniten huhti-kesäkuussa vähentyi Metsäteollisuus ry:n mukaan paperin tuotanto, joka laski liki 30 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Osa laskusta selittyi sillä, että UPM sulki viime vuoden lopussa Rauman päällystämätöntä aikakausilehtipaperia valmistavan paperikoneen. Suurempi osa laskusta selittyi kuitenkin ympäri Euroopan hiljentyneillä toimistoilla, kouluilla ja lehtikioskeilla. Eurooppa on suomalaisen paperin päämarkkina-alue, joten lasku oli sen mukainen.

Sahatavaran tuotanto laski huhti-kesäkuussa vajaa kymmenen prosenttia, vanerin reilut viisi prosenttia. Niiden kysyntää rokotti keväällä rakentamisen hidastuminen tai seisahtuminen suuressa osassa Eurooppaa sekä Kiinan ja Pohjois-Afrikan kysynnän väheneminen. Valopilkkuina toisella kvartaalilla olivat kartonki ja sellu. Kartongin tuotanto kohosi kymmenen prosenttia verkkokaupan ja ruoka- ja juomapakkausten menekin tukemina. Sellunkin tuotanto nousi prosentin edellisvuoden vastaavasta ajasta.

Toinen aalto vaikuttaa metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään edellä kuvattuja raiteita pitkin. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että syksyllä paperin vaikeudet jatkuvat, sellun kysyntä heikkenee paperin vanavedessä, kartongin menekki säilyy hyvänä ja sahatavaran sekä vanerin näkymät pysyvät epävarmoina. Koronaviruksen tulevat aallot leviävät eri tahtia eri maanosissa ja maissa. Markkinatilanne vaihtelee aaltojen mukana paikasta toiseen, ja tuotteiden kysyntä voi poukkoilla.

Metsäteollisuuden kannalta on tärkeää, että toisesta aallosta huolimatta tuotantolaitokset saadaan pidettyä käynnissä ja metsäalan pyörät pyörimässä. Pidetään kevään opit mielessä.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 10.8.2020