Markkinoille pääsy tuottajaosuuskuntien tärkein jäsenhyöty

Maidon- ja lihantuottajat pitävät osuuskuntien tärkeimpänä jäsenhyötynä markkinoille pääsyä, tuottajahinta tulee vasta toisena. Maidontuottajat ovat hyvin yksimielisiä myös osuuskunnan tarjoamien tuottajapalvelujen tärkeydestä. Lihantuottajat sen sijaan eivät koe palveluja merkittäviksi jäsenhyödyiksi. Tulos johtunee siitä, että lihantuottajille palvelut tarjoaa osakeyhtiöön kuuluva konserniyhtiö. Maidontuottajille palvelut tarjoaa osuuskunta suoraan.

Viljelijät pitävät myös muita ei-rahallisia hyötyjä tärkeinä. Koettu hyöty liitetään osuuskunnan kautta saavutettuun parempaan neuvotteluasemaan elintarvikeketjussa. Tämä korostuu erityisesti maidontuottajien vastauksissa, toteaa tutkimuksen tekijä, ekonomisti Eeva Alho.

Lihantuottajilta kysyttiin myös erikseen heidän sijoitushalukkuuttaan osuuskuntayritykseen ja suurin osa on halukas sijoittamaan. Keskimääräinen raportoitu sijoitushalukkuus on noin 8 000 euroa. Sijoitushalukkuus on sitä korkeampi, mitä suurempi on tilakoko.

Sijoituksen tuoma päätösvalta on tutkimuksen tulosten perusteella tärkeää tuottajille. Sijoitusvaihtoehto, jossa jäsen ostaisi osuuskunnalta sen omistamia pörssiosakkeita ja johon liittyi tavallista osaketta suurempi äänivalta lihanjalostusta harjoittavassa osakeyhtiössä, on houkuttelevampaa kuin tavallinen osakeomistus yrityksessä.

Vastaajat kokevat myös pääoman arvonnousun mahdollisuuden erittäin tärkeäksi. Toisaalta pääomatappioiden välttämistä pidetään vielä tärkeämpänä, mikä selittää perinteisen osuuspääoman muotoisen sijoituksen nousemisen kuitenkin suosituimmaksi vaihtoehdoksi.

Tulokset ovat osa Pellervon taloustutkimuksessa meneillään olevaa laajaa osuuskuntien rahoitusta koskevaa tutkimushanketta. Tutkimuksessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla maidon- ja lihantuottajien näkemyksiä osuuskuntien merkityksestä ja tulevaisuuden rahoitusvaihtoehdoista.

Julkaisut:

Alho, E. 2015a. Kyselytutkimus maatalouden tuottajaosuuskuntien jäsenten sijoitushalukkuudesta. PTT työpapereita 172.

Alho, E. 2015b. Viljelijöiden näkemykset osuuskunnan jäsenyyden tuomista hyödyistä. PTT työpapereita 173.

Linkki julkaisuihin

Lisätietoja: vt. toimitusjohtaja Perttu Pyykkönen p. 0400 754 928, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi