Maataloustulot laskevat USA:ssakin

Suomessa maatalouden yrittäjätulo kasvoi vuoteen 2012 asti. Vuonna 2012 se nousi lähes 1,5 miljardiin euroon. Sen jälkeen yrittäjätulo on tullut rytinällä alas. Viime vuonna se oli noin neljännes vuoden 2012 yrittäjätulosta. Tänä vuonna yrittäjätulon odotetaan nousevan kolmanneksen eli liki 500 miljoonaan euroon. Sekin on kuitenkin vain noin kolmannes neljän vuoden takaisesta huipusta.

Suomessa maatalouden yrittäjätulo kasvoi vuoteen 2012 asti. Vuonna 2012 se nousi lähes 1,5 miljardiin euroon. Sen jälkeen yrittäjätulo on tullut rytinällä alas. Viime vuonna se oli noin neljännes vuoden 2012 yrittäjätulosta. Tänä vuonna yrittäjätulon odotetaan nousevan kolmanneksen eli liki 500 miljoonaan euroon. Sekin on kuitenkin vain noin kolmannes neljän vuoden takaisesta huipusta. Suomen maatalous ei kuitenkaan ole yksin ongelmiensa kanssa. Maatalouden tulokehitys on ollut samansuuntaista myös muualla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa maatalouden yrittäjätulo kasvoi reipasta tahtia vuoteen 2012 asti. Syyt kasvun takana kuulostavat niin ikään tutuilta. Yrittäjätuloa vetivät ylöspäin tuottajahintojen nousu ja tuotantokustannusten pienentyminen. Vuonna 2013 yrittäjätulo kääntyi myös Yhdysvalloissa laskuun. Lasku oli aluksi melko maltillista mutta kiihtyi vuosina 2014 ja 2015.

Toisin kuin Suomessa, Yhdysvalloissa yrittäjätulon ei odoteta nousevan kuluvana vuonna. Laskun toki ennakoidaan hidastuvan. Mitään ihmeellistä ei Yhdysvaltojen viime vuosien maatalouden yrittäjätulon laskuunkaan liity. Tulot ovat laskeneet, koska myyntitulot ovat pienentyneet tuottajahintojen laskettua nopeammin kuin tuotantokustannukset ovat pienentyneet. Yhdysvalloissa on pohdittu, minkälaisia vaikutuksia yrittäjätulon laskulla on maataloussektorin tuloihin ja varallisuuteen. Ennen vuotta 2013 nähdyn yrittäjätulon reippaan nousun seurauksena maatalouden rahoitusasema vahvistui. Viime vuosien yrittäjätulon laskun seurauksena maatilojen varat ovat pienentyneet jonkin verran, erityisesti kiinteistöomaisuuden arvon laskettua. Tätä vajetta paikatakseen tilat ovat ottaneet lisää velkaa. Vaikka yhdysvaltalaiset tilat keskimäärin ovatkin vielä kohtuullisen hyvässä taloudellisessa asemassa, osa tiloista on ylivelkaantunut vakavasti. Taloudellisesti ahtaalla olevien tilojen kannalta on erityisen merkittävää, miten tulot ja menot tulevaisuudessa kehittyvät.

Kovin merkittäviä pudotuksia tuottajahintoihin ne eivät enää kestä. Tässäkin suhteessa Yhdysvaltojen ja Suomen maatalouden tilanne on melko samanlainen. Myös meillä osa tiloista on nykytilanteessa niin ahtaalla, että tuottajahintojen lasku, erityisesti suhteessa panoshintoihin, saattaisi olla niille kuolinisku. Onneksi tilanne ei kuitenkaan ole näin vakava likikään kaikilla tiloilla, vaan haastavissakin olosuhteissa on olemassa myös iso joukko tiloja, jotka pärjäävät hyvin.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 23.5.2016