Maatalousmarkkinat tasaantuvat

Maatalouden tuottajahintojen lasku pysähtyy kuluvana vuonna. Kasvava kysyntä parantaa vientiä, mikä auttaa maatalousmarkkinat ylös suhdannekuopasta. Viime vuosien ennätys-sadot ja kohtuullisen korkeana pysyvät tuotantomäärät hillitsevät kuitenkin tuottajahin-tojen nousua. Keskimääräisissä tuottajahinnoissa jäädäänkin yleisesti viime vuotta matalammalle tasolle, minkä seurauksena maatalouden yrittäjätulo pienentyy tänä vuonna. Ensi vuonna yrittäjätulo kääntyy nousuun.

Tuotannon lasku ja kysynnän kasvu nostavat viljan hintoja

Tänä vuonna maailman viljantuotannossa jäädään viime vuosien ennätyssadoista. Suomessakin vilja-ala pienenee ja sen myötä tuotantomäärä laskee hieman. Viljan kasvava kysyntä yhdessä tuotantomäärän laskun kanssa kääntävät viljan hinnat nousuun. Runsaat varastot pitävät kuitenkin hinnan nousun maltillisena.

Vientimarkkinat auttavat maitosektoria

Viime vuonna Venäjän tuontikiellosta seurannut maitotuotteiden tarjonnan äkillinen kasvu EU:n sisämarkkinoilla on tasaantunut. Aikaisempaa suurempi osa tuotannosta kulutetaan EU:ssa. Tuotteille on myös löytynyt korvaavia markkinoita. Maitotuotteiden hinnat maailmanmarkkinoilla ovat vahvistumassa. Loppuvuodesta maidon tuottajahinta kääntyy myös Suomessa nousuun. Ensi vuonna maidon tuotanto Suomessa vähenee, mikä vahvistaa maidon tuottajahinnan nousua.

Sianlihamarkkinat elpyvät, siipikarjanlihamarkkinoilla edelleen kasvua

EU:n sianlihamarkkinoita pitkään leimannut kireä markkinatilanne helpottaa tänä vuonna, vaikka tuotanto onkin kasvussa. Myös Suomessa sianlihan tuottajahinnan lasku pysähtyy ja kääntyy ensi vuonna nousuun. Suomessa sianlihan tuotanto supistuu edelleen, mikä kasvattaa tuontitarpeita.
Siipikarjanlihan tuotannon ja kulutuksen kasvu jatkuu. Samalla tuottajahinnassa nähdään nousua. Naudanlihan hyvä kysyntätilanne EU:n sisämarkkinoilla näkyy hinnan nousuna myös Suomessa.

Maatalouden tulokehitys heikkoa

Maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna. Yrittäjätuloa pienentävät matalat tuottaja-hinnat ja maataloustukien aleneminen. Tuotantopanosten hinnat kuitenkin laskevat hieman. Ensi vuonna maatalouden yrittäjätuloon on odotettavissa kasvua.

Lisätietoja: maatalousekonomisti Tapani Yrjölä p. 040 164 8042, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi
Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, p. (09) 348 8844

Tiedote kokonaisuudessaan liitteenä. Koko maa- ja elintarviketalouden ennuste ja kuviot täällä.