Maatalouden tulot pohjalukemissa

PTT-ennuste: Maatalous, syksy 2015

Maatalouden yrittäjätulo on puolittunut kahdessa vuodessa. Yrittäjätuloa vetävät alaspäin kotieläintuotteiden tuottajahintojen lasku ja kasvintuotannon heikko sato. Tuotantopanosten hintojen lasku ei helpota maatilojen ahdinkoa. Ensi vuonna kotieläintuotteiden hintojen kääntyminen nousuun pysäyttää kolme vuotta jatkuneen yrittäjätulon roiman laskun.

Viljantuotannossa vaikea vuosi

Tuotannon lasku vetää viljojen hintoja ylöspäin. Kevätviljojen kanssa on ollut ongelmia niin keväällä kuin syksylläkin. Kylvöjen viivästyminen ja kylmä alkukesä ovat viivästäneet puinteja. Sadonkorjuu on edelleen pahasti kesken, ja osa sadosta jää väistämättä korjaamatta. Korjattu syysviljasato oli kuitenkin runsas, mutta laatu on ollut vaihtelevaa. Viljan hinnat jatkavat nousuaan myös ensi vuonna.

Maidon hinta matalalla

Maidon kotimainen tuottajahinta laski alkuvuodesta reippaasti kaikkialla. Hintaa vetivät alaspäin EU:n sisämarkkinoiden kasvaneet tuotantomäärät, Venäjän asettamat pakotteet sekä tarjontaa hitaammin kasvanut kysyntä. Lasku on kuitenkin tältä erää ohi ja loppuvuoden hinnat pysyvät nykyisellä tasollaan. Ensi vuonna tuottajahinta nousee hieman maailmanmarkkinoiden vanavedessä.

Lihojen hinnat kääntyvät nousuun

Sianlihan kysynnän heikko kasvu ja EU:n sisämarkkinoiden runsas tarjonta ovat painaneet sianlihan hinnan laskuun myös Suomessa. Siipikarjanlihan hinta laskee tänä vuonna, vaikka kysyntä jatkaa hyvässä kasvussa. Ensi vuonna lihojen hintojen lasku taittuu. Siipikarjanlihan hinta nousee muita lihoja nopeammin.

Tuottajapanosten hintojen lasku loppuu

Tuotantopanosten hinnat jatkavat laskuaan vielä tänä vuonna. Eniten laskee energian hinta. Ensi vuonna kaikkien päätuotantopanosten hinnat kääntyvät nousuun.

Lisätietoja: vt. tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori p. 040 164 8191, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi
Pellervon taloustutkimus PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, p. (09) 348 8844

Ohessa koko tiedote taulukon kanssa pdf-tiedostona.