”Maaseudun uusi vihertyminen” Paula Horne

Kesäkuussa suomalainen maaseutu on parhaimmillaan. Kaikki
vihertää, pellot, metsät ja puutarhat.

Luonnon lisäksi myös keskustelu
talouden kasvusta ja Suomen menestystekijöistä on alkanut vihertää. Viime
aikoina on puhuttu paljon biotaloudesta ja vihreästä kasvusta. Vihreä kasvu
tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että talouskasvun edistämisessä varmistetaan
hyvinvoinnin perustana olevien luonnonvarojen ja ympäristöpalveluiden saanti
myös jatkossa.

PTT julkaisi viime viikolla artikkelikokoelman Vihreän
kasvun jäljillä. Julkaisun päätoimittaja Matleena Kniivilä painottaa
luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä aiheutuvien taloudellisia kustannusten
merkitystä. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi luonnonvarojen saatavuuden ja
laadun heikkenemisestä ja ihmisten hyvinvoinnin alenemisesta. Muut kirjoittajat
korostavat hyvinvoinnin nykyistä laajempaa tarkastelua, edelläkävijyyttä, uusiin
tuotteisiin perustuvia markkinoita ja verkostoitumista.

Mitkä ovat
vihreän kasvun mahdollisuudet ja uhat suomalaiselle maaseudulle? Koska vihreä
kasvu perustuu kestävälle luonnonvarojen käytölle, suomalainen maa- ja
metsätalous on jo nyt kärkijoukoissa. Suomalainen maa- ja metsätalous on
”vihreää” verrattuna moniin muihin maihin.

Edelläkävijyys antaa
mahdollisuuksia hyvän maineen avulla kehittää uutta teknologiaa ja luoda uusia
tuotteita. Meillä on myös hyvät sosiaaliset ja tietotekniikan verkostot, joita
edelleen parantamalla – myös ulkomaille – saavutamme
kilpailuetua.

Hyvinvointi on myös Suomessa perinteisesti ymmärretty
laajasti sisältäen myös sosiaalisen hyvinvoinnin ja luonnon arvostamisen. Pyörää
ei tarvitse siis keksiä uudestaan, mutta sitä voi edelleen kehittää yhä
jouhevammin ja keveämmin kulkevaksi – niin myös maaseutua entistä
vihreämmäksi.

Parhaimmillaan vihreä talous nostaa suomalaisen maaseudun
osaamisen ja tuotteet nykyistäkin arvostetummiksi ja kilpailukykyisemmiksi.
Suomalaisten pitää osata vain itse arvostaa sitä mitä jo on ja osata nostaa
esille hyviäkin puolia, ei pelkästään kehittämiskohteita. Halua kehittämiseenkin
kun on. Kehittäminen, tässä tapauksessa vihertäminen, on suomalaisilla verissä
ja maailmalla leviävä vihreä kasvu -ajatusmalli tulee luomaan paljon uusia
mahdollisuuksia suomalaisillekin insinööreille.

Entä uhat? Jos
suomalaiset lähtevät toimistopöytien takaa kiristämään liian nopeasti
ympäristösäätelyä tai luonnonvarojen käyttöä, menetetään edelläkävijän maine,
kilpailuetu maailman markkinoilla, pienyritttäjien elinkeino ja vihreän kasvun
sosiaalinen hyväksyttävyys. Uskotaan siihen osaamiseen, tahtoon ja arvoihin,
joita jo nyt vaalitaan suomalaisilla pelloilla ja metsissä. Ja nautitaan kesästä
ja vihreästä maaseudusta!

Kirjoitus on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 25.6.2012