”Maahanmuuttajien työkyky”, Pasi Holm, 15.12.2008

                                                MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Tilastokeskuksen mukaan maahanmuuttajia on Suomessa noin 130 000. Työvoimaan maahanmuuttajista kuuluu yli 50 prosenttia. Maahanmuuttajien työttömyysprosentti, joka lasketaan työttömien osuutena työvoimaan kuuluvista, on noin 20. Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa (PTT) tehdyn tutkimuksen mukaan lähes kaikki työttömistä maahanamuuttajista ovat halukkaita osallistumaan työelämään. Yksin työttömät muodostavat jo 13 000 tuhannen henkilön työvoimareservin.

PTT tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien työkyky on valtaväestöön verrattuna hyvä. Maahanmuuttajista 87 prosentilla on hyvä tai erinomainen työkyky. Työllisillä maahanmuuttajilla 91 prosentilla on hyvä tai erinomainen työkyky ja työttömillä maahanmuuttajilla vastaava osuus on 76 prosenttia. Aiemmin palkansaajien työkyvystä tehdyn tutkimuksen mukaan palkansaajista hyvä tai erinomainen työkyky on 91 prosentilla ja työttömillä vastaava luku on 61 prosenttia. Maahanmuuttajien työkyky on siis muiden palkansaajien tasolla ja työttömien osalta maahanmuuttajien työkyky on muuta väestöä parempi.

Merkittävin työvoiman ulkopuolinen ryhmä on ”muut työvoiman ulkopuolella olevat työikäiset henkilöt”. Heitä on tilastokeskuksen mukaan ollut vuonna 2005 työikäisistä maahanmuuttajista noin 25 prosenttia. PTT:n kyselyn mukaan joka kolmas tähän ryhmään kuuluva haki aktiivisesti työtä. Mikäli joka kolmas tähän ryhmään kuuluvista tulisi työmarkkinoille, muodostaisivat he yhdessä työttömien kanssa yli 20 000 työntekijän reservin. Ottaen huomioon maahanmuuttajien vähintäänkin kantaväestöön vertailukelpoisen työkyvyn maassa jo olevat maahanmuuttajat tarjoavat tutkimuksen valossa merkittävän rekrytointipohjan, jonka hyödyntäminen yhdessä työperäisen maahanmuuton kanssa voisi olla keskeinen elementti ratkottaessa väestön ikääntymisen työmarkkinoille aiheuttamia ongelmia.

Työvoimatoimiston palvelujen merkitys maahanmuutta-
jien työnhaussa näkyy myös selvästi kyselyn vastauksissa. Työvoimatoimiston palveluja käytti 49 % vastaajista. Naiset ja miehet käyttivät palveluja suunnilleen yhtä paljon. Työvoimatoimisto toimii ensisijaisena linkkinä maahanmuuttajien ja työmarkkinoiden välillä, koska maahanmuuttajilta useimmiten puuttuvat suorat verkostot työmarkkinoille. Maahanmuuttajien työvoimatoimistolta saamien palvelujen laatu onkin ensiarvoisen tärkeä heidän työllistymisen kannalta.

pasi.holm@ptt.fi