Luontoarvoja vaalitaan myös talousmetsissä

Metsänomistajien enemmistölle ensisijaisia tavoitteita metsien käytössä ovat puuntuotanto ja muut taloudelliset tekijät. Se ei kuitenkaan tarkoita, että metsien luontoarvot ja niiden vaaliminen olisivat metsänomistajille vailla merkitystä.

Itse asiassa PTT:n metsänomistajatutkimuksista käy selvästi ilmi, että metsänomistajien enemmistö kokee luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tärkeäksi metsien talouskäytön ohella. Joka toiselle metsänomistajalle luonnon monimuotoisuuden vaaliminen kuuluu myös tärkeimpien tavoitteiden joukkoon metsänomistuksessa. Niinpä varsin moni metsänomistaja ottaa monimuotoisuuden tarpeet huomioon erilaisissa toimenpiteissä puuntuotantoon keskittyvissä metsissäänkin.

Luontoarvot vaikuttavat myös metsänomistajien päätöksiin puukaupasta. Hakkuiden vaikutukset luontoarvoihin, virkistyskäyttöön ja maisemaan ovat kasvattaneet merkitystään selvästi metsänomistajien päätöksenteossa viimeisten 20 vuoden aikana.

Osa jättäisi puukaupan jopa kokonaan tekemättä, jos on vaarana, että metsän luontoarvot kärsivät hakkuista.

Muussakin päätöksenteossa enemmistö metsänomistajista puntaroi eri toimenpiteiden vaikutuksia talousmetsiensä luontoarvoihin.

Joka kolmannelle metsänomistajalle luontoarvojen vaaliminen painaa tässä puntaroinnissa enemmän kuin metsän taloudellinen tuotto.

Osa metsänomistajista puolestaan uskoo, että metsän luontoarvoja voi vaalia kaupallistamalla niitä, minkä he arvelevat lisäksi parantavan metsätalouden kannattavuutta.

Jotkut metsänomistajat myös suojelevat osia talousmetsistään suojeluohjelmien ulkopuolella lähinnä omaksi ilokseen.

Ohjelmien puitteissakin suojelu kiinnostaa monia. Määräaikainen suojelu näyttää olevan keinoista suosituin. Suosion taustalla vaikuttaa yleisesti se, että metsänomistajan ei tarvitse sitoa seuraavia sukupolvia pysyvästi tekemiinsä päätöksiin, vaan lopullinen päätös jätetään perillisille.

Nämä voivat sitten halutessaan suojella metsän pysyvästi tai ottaa sen johonkin muuhun käyttöön.

Kaikkiaan metsänomistajat ymmärtävät hyvin metsien tärkeyden niin luonnon monimuotoisuuden kuin muidenkin käyttömuotojen kannalta.

Vaikka taloudelliset tekijät ovat heille itselleen yleensä tärkeimpiä, nauttivat he niiden rinnalla myös metsän luontoarvoista ja korostavat niiden tärkeyttä varsin usein.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka –palstalla 26.8.2013