Luomusta lisäarvoa maitosektorille?

Maitomarkkinat ovat murroksessa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat pakottaneet sektorin miettimään toimintaansa uudelleen. Maidonjalostussektori on löytänyt osalle tuotteita korvaavia markkinoita, mutta lisäarvotuotteiden markkinat ovat vielä varsin kapeat. Voisiko luomu avata uusia mahdollisuuksia?

Maitomarkkinat ovat murroksessa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat pakottaneet sektorin miettimään toimintaansa uudelleen. Maidonjalostussektori on löytänyt osalle tuotteita korvaavia markkinoita, mutta lisäarvotuotteiden markkinat ovat vielä varsin kapeat. Voisiko luomu avata uusia mahdollisuuksia?

Luomumaitotuotteiden kysyntä kasvaa ripeästi koko maailmassa. Markkinoiden odotetaan kasvavan kuusi prosenttia vuosittain. Eurooppa on suurin luomumaitotuotteiden markkina ja luomumaitotuotteiden vahva esiintyminen markkinoilla on kasvattanut tuotannon arvoa. Maito on eniten myyty yksittäinen luomutuote Suomessa. Sen kotimainen kulutus on kasvanut tasaisesti useita vuosia. Vuonna 2015 luomumaidon kulutus kasvoi 15 prosenttia. Samaan aikaan luomumaidon tuotanto kasvoi vain 3 prosenttia.

Valio laski tuottajille maksettavaa luomumaidon sopimuslisää 17 sentistä 14,5 senttiin huhtikuun alusta alkaen. Luomulisän laskua perustellaan kiristyneellä hintakilpailulla. Lisää pienentämällä pyritään laskemaan luomutuotteiden kuluttajahintoja. Teorian mukaan hyödykkeen kysynnän kasvaessa tarjontaa nopeammin hyödykkeen hinta nousee. Hyödykkeen tuottajat reagoivat hinnannousuun tuotantoaan kasvattamalla. Toisaalta mikäli hyödykkeen hinta laskee, tuottajat vähentävät tuotantoaan ja siirtävät resurssejaan muuhun toimintaan. Näin toimivat markkinat reagoivat markkinainformaatioon ja tuotanto vastaa kysyntää. Mitä luomumaitomarkkinoilla sitten tapahtuu? Tuotanto pysyy liki muuttumattomana, mutta kysyntä kasvaa reilusti. Siitä huolimatta tuottaja- ja kuluttajahintoja lasketaan. Kuluttajahintojen lasku kasvattaa luomumaidon kysyntää entisestään.

Jotta markkinat pystyisivät vastaamaan kasvavaan kysyntään, tuotantoa tulisi kasvattaa. Samaan aikaan tuottajahintoja lasketaan. Hintakehitys ei kannusta tuotannon kasvattamiseen. Luomumaidon sopimuslisän lasku ei ole perusteltu, kun markkinatilanne otetaan huomioon. Kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän kasvaessa huimaa vauhtia ei ole perusteltua laskea tuottajahintaa. Vaikka koko sektorin markkinatilanne on tukala, luomumaidon lisäarvo ei pienene. Kasvavat luomumarkkinat luovat mahdollisuuksia maitosektorille. Kysyntävetoinen tuotanto edellyttää markkinainformaatioon rehellisesti reagoivaa sektorin toimintaa. Kysyntävetoinen tuotanto luo kilpailukykyä sektorin kaikille toimijoille.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 11.5.2016