”Liittokierroksen palkankorotukset eivät vaaranna talouskehitystä”, Pasi Holm, 12.11.2007

                                                   MAASEUDUN TULEVAISUUS/PTT:n TALOUSTUTKA

Kemian ja metalliteollisuuden kesällä suhteellisten nopeasti tehtyjen työehtosopimusten jälkeen palvelualojen ja julkisen sektorin palkkaneuvottelut ovat muuttuneet työmarkkinasyksyn sekavaksi.

Vaikka muutamien alojen, tärkeimpänä sairaanhoitajien, palkkaneuvottelut ovat vielä kesken, yleinen palkkalinja näyttäisi olevan muodostumassa.

Noin 2,5 vuoden sopimuskauden aikana palkat nousevat reilut kymmenen prosenttia.

Kun luvuista poistetaan kertakorvausten, jotka koskevat vain ja ainoastaan yhtä vuotta, palkat nousevat vuodessa noin 4,5 prosenttia sopimuskauden aikana.

Vaikka palkkojen nousuvauhti on viime vuosia totuttua nopeampaa, palkkojen ostovoima ei kasva talouskehitykseen nähden liian paljon. Inflaation lähennellessä kolme prosenttia, palkat nousevat vuodessa reallisesti noin 1,5 prosenttia.

Kaikki tutkimuslaitokset ennustavat talouskasvuksi noin kolmea prosenttia ensi vuodelle. Vaikka talouskasvu hidastunee hieman ensi vuoden loppupuolella, vuonna 2009 odotetaan vielä noin 2,5 prosentin kasvua.

Tupo-neuvottelujen peukalosäännön, niin sanotun palkkanormin, mukaan talouskasvun ollessa reaalipalkojen nousua nopeampaa, työllisyys paranee. Työllisyyden lisääntyessä julkisen talouden, erityisesti valtion ja kuntatalouden, liikkumavara paranee.

Seuraavia työmarkkinakierros käydään syksyllä 2009 varsin mielenkiintoisessa yhteiskuntapoliittisessa tilanteessa. Työnantajaleirissä on ollut sellaista ajattelua, ettei ainakaan ”vanhanmallisiin” tupoihin olisi enää paluuta.

Palkansaajapuolella on työantajia enemmän arvostusta tupoja kohtaan. Vaikka hallitus ei ole osallistunut tuomarina työmarkkinaosapuolien väliin, hallituksella on pelimerkkejä vaikuttaa työmarkkinaratkaisuihin. Verotus on yksi käyttökelpoinen instrumentti.

Jos talouskasvu hidastuu edelleen vuonna 2010, seuraavan palkkakierroksen palkankorotusten tulee olla nyt solmittuja palkankorotuksia pienempiä.

Hyvän työllisyyskehityksen turvaamiseksi myös palkkaneuvottelujen sekavuutta olisi pyrittävä vähentämään.

Hallitukselle seuraava palkkakierros on tärkeää. Hyvällä työllisyyskehityksellä oli mukava mennä vuoden 2011 vaaleihin. 

pasi.holm@ptt.fi