”Kyselytutkimuksista arvokasta tietoa”, Anna-Kaisa Rämö

                                     Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 17.1.2011

Jälleen kerran on PTT:ssä saatu vietyä yksi metsänomistajakysely läpi. Ja jälleen kerran saamme olla kiitollisia metsänomistajille heidän myönteisestä suhtautumisestaan kyselyihimme.

Ilman metsänomistajien panosta monen tutkimuksemme toteuttaminen olisi mahdotonta, sillä tietoa metsänomistajien mielipiteistä ja aikomuksista on hyvin vaikea saada muulla tavoin kuin kysymällä heiltä suoraan.

Kyselyiden ja haastatteluiden avulla saamme arvokasta aineistoa tutkimuksiamme varten.

Henkilökohtaiset haastattelut tarjoavat tutkijoille lisäksi tilaisuuden saada paremmin tuntumaa siihen, millaisessa ympäristössä metsänomistajat todellisuudessa toimivat ja millaisia heidän ongelmansa ovat.Tämä auttaa meitä kysymysten laadinnassa.

Tutkimusten tuloksia käyttävät toimintansa ja palveluidensa kehittämisessä monet organisaatiot ja muut tahot metsäsektorilla. Näitä ovat esimerkiksi metsäpolitiikan suunnittelijat ja toteuttajat, metsätalouden neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä metsäteollisuus. Tätä kautta tulokset vaikuttavat metsänomistajien arkeen ja tulokset hyödyttävät siten myös heitä.

Haastattelutilaisuudet antavat toivottavasti myös metsänomistajille jotakin. Tarjoaahan tällainen tilaisuus mahdollisuuden tavata muita metsänomistajia ja vaihtaa heidän kanssaan ajatuksia ja kokemuksia metsiin liittyvissä asioissa.

Vuosien varrella tekemieni haastatteluiden ja kyselyiden yhteydessä olen todennut metsänomistajien olevan hyvin reilua joukkoa.

Lukuisat metsänomistajat ovat jaksaneet paneutua kyselyihimme ja täyttäneet lomakkeen, joka monesti on tuntunut hankalalta ja pitkältä. Haastattelutilaisuuksiin olemme aina saaneet riittävästi kiinnostuneita metsänomistajia.

Mikäli viime hetken esteitä on tullut, metsänomistajat ovat kiitettävästi ilmoittaneet niistä ennen haastattelua. Nämäkään asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä, minkä olemme saaneet kokea eräissä muissa yhteyksissä.

Olen myös yhä uudestaan saanut havaita, kuinka kiinnostuneita metsänomistajat ovat omista metsistään ja niihin liittyvistä asioista. Heille on erittäin tärkeää, että metsät ovat hyvin hoidettuja ja he kantavat huolta myös teollisuuden puuhuollosta. Mikäli tulevat metsänomistajat vaalivat metsiään yhtä suurella huolella, on tulevaisuus turvattu sekä metsien hoidon että teollisuuden puuntarjonnan suhteen.

Kiitän kaikkia metsänomistajia lämpimästi hyvästä yhteistyöstä ja toivon myönteistä vastaanottoa tulevillekin kyselyille. Toivotan myös oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille lukijoille!

Anna-Kaisa Rämö