”Kylmiä ennusteita” Tapio Tilli, 8.6.2009

                                                 MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Metsäntutkimuslaitoksen ennusteet kertovat paperin ja kartongin tuotannon laskevan Suomessa noin kolmanneksella vuodesta 2007 vuoteen 2020 mennessä. Selluntuotannon arvioidaan alenevan jopa 38 prosentilla. Sahoilla ja vanerintuotannossa menee ”paremmin”, tuotannonlasku on vain 17 prosenttia.

Ennusteet ovat oikeansuuntaisia. Metsäteollisuuden tuotannon määrä tulee olemaan vuonna 2020 vuoden 2007 tasoa matalampi. Se, tuleeko tuotanto supistumaan niin voimakkaasti kuin Metlan ennusteessa arvioidaan, jää nähtäväksi.

Vuosi 2007 jäänee historiaan metsäteollisuuden tuotannon osalta huippuvuotena. Paperi, sellun ja sahatavaran tuotanto Suomessa ei luultavimmin tule enää koskaan nousemaan tälle tasolle. Myös puun hinta ja metsätalouden kannattavuus kipusivat vuonna 2007 lukemiin, joita nykyiset metsänomistajat tuskin tulevat koskaan näkemään.

Metsäteollisuuden tuotanto on tullut vuoden 2007 jälkeen voimakkaasti alaspäin. PTT:n ennusteen mukaan tämän vuoden tuotanto on lähellä Metlan ennusteita vuoden 2015 tuotannosta. Olemassa on riski siitä, että joitakin tehtaita laitetaan kiinni vielä lähivuosina.

Metsänomistajan kannalta ennusteet ovat lohdullisia sen suhteen, että metsäteollisuuden kotimaisen puun käytössä ei arvioida tapahtuvan suuria muutoksia. Puun käytön väheneminen kohdistuu tuontipuuhun. Mikäli puun energiakäyttö ennusteiden mukaisesti kasvaa, säilyy puun kysyntä hyvänä myös tulevaisuudessa.

Synkistä ennusteista huolimatta paperin, sellun ja sahatavaran tuotanto ei tule Euroopasta loppumaan. Vaikka paperin kulutuksen kasvu tulee pysähtymään tai kääntymään laskuun, kulutetaan paperia edelleen Euroopassa pitkälle tulevaisuuteen. Euroopassa kulutettava paperi tullaan myös pääosin valmistamaan Euroopassa. Se, missä Euroopan maassa tuotanto tapahtuu, riippuu vallitsevista tuotantokustannuksista. Suomen tulee olla tässä vertailussa kilpailukykyinen.

Metsät ovat Suomelle merkittävä uusiutuva luonnonvara. Kautta historian metsiä on hyödynnetty taloudellisesti. Metsien taloudellisen hyödyntämisen tapa on ajan saatossa vaihtunut. Näin on myös puuraaka-aineesta valmistetut tuotteet. Paperin ja selluntuotannon vähentyminen vapauttaa metsiä ja puuraaka-ainetta uusille tuotteille. Näitä tuotteita syntyy aivan varmasti jollain aikavälillä. Metsänhoidosta ei kannata synkkien ennusteiden seurauksena tinkiä, puulle löytyy myös tulevaisuudessa käyttäjiä.

tapio.tilli@ptt.fi