”Kuuma puukauppasyksy” Tapio Tilli, 31.7.2006

Metsäteollisuustuotteiden kauppa on käynyt hyvin alkuvuonna. Tuotteiden hinnat ovat olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Erityisen selvää hintojen nousu on ollut mäntysahatavaralla ja sellulla. Mäntysahatavaran vientimarkkinan paraneminen on näkynyt myös kotimaassa. Stora Enso käynnisti uudelleen Veitsiluodon mäntysahan, joka oli jo kertaalleen suljettu ja laitettu myyntilistalle. Vaikutuksia on ollut myös mäntytukkikaupassa. Mäntytukin hinta oli heinäkuun alussa kahdeksan prosenttia vuoden vaihteen hintatasoa korkeampi.

Sahatavaramarkkinoilla käänne parempaa tapahtui jo viime vuoden alkupuolella. Sen jälkeen sahatavaran vientihinta on ollut nousussa huolimatta siitä, että sahatavaran tuotanto Euroopassa on kasvanut. Sahatavaratuotantoaan ovat kasvattaneet erityisesti Ruotsi ja Saksa. Ruotsissa sahat ovat lisänneet tuotantoaan myrskypuiden sahauksella. Sahatavaramarkkinan pelastukseksi on muodostunut USA:n markkina, jonne Euroopasta on laivattu kasvavia määriä lautaa ja lankkua.

Tämän vuoden alkupuolella sahatavaran vientihinta Suomesta on noussut viidellä prosentilla edellisvuodesta. Hinnan nousu on kohdistunut mäntysahatavaraan, jonka vientihinta on noussut kymmenellä prosentilla. Kuusisahatavaran hinta on pysytellyt edellisvuoden tasolla. Positiivista tilanteessa on se, että esimerkiksi ruotsalaiset mäntysahatavaran tuottajat näkevät lähiajan markkinanäkymät edelleen varsin positiivisina. Samanlaista optimismia on myös Saksan sahoilla.

Sahoista poiketen paperimarkkinoilla yhtiöt kamppailevat edelleen hinnan nostojen kanssa. Aikakausilehtipaperille yhtiöt ovat saaneet nostettua hintoja, mutta hienopaperilla hinnat ovat edellisvuoden tasolla. Toivottavasti sellun hinnan nousu alkuvuonna on merkki siitä, että myös hienopaperin hinnat olisivat kääntymässä nousuun.

Kokonaisuutena metsäteollisuustuotteiden markkinoilla vallitseva positiivinen tunnelma luo hyvän pohjan syksyn puukauppaan. Alkuvuonna puukauppaa on tehty edellisvuotta vähemmän, mutta ero viime vuoteen on koko ajan kaventunut. Metsäteollisuuden puun ostohalut säilyvät siten kovina myös syksyllä. Kotimaisen puun kilpailukykyä parantaa Venäjän vientipuulle toukokuussa määräämät vientimaksut. Lisäksi Venäjän puukaupassa on ollut puun lajitteluun liittyviä vaatimuksia, jotka eivät ole omiaan lisäämään luottamusta tuontipuuhun.

Havutukkien hinta on noussut tämän vuoden tammikuun alusta noin seitsemän prosenttia ja kuitupuiden noin kuusi prosenttia. Hintojen nousu luo hyvät edellytykset syksyn puukaupoille. Monilla metsänomistajilla on ollut odotuksia hintojen noususta metsäverotuksen siirtymäkauden päätyttyä. Toteutunut hintojen nousu on varmaan ollut monia metsänomistajia tyydyttävää ja leikannut hintaodotuksia. Syksystä voikin tulla vilkas puukauppasyksy. Valtakunnan metsien uusimat inventointitiedot kertovat puuston kasvun nousseen Suomessa jo lähes 100 kuutiometriin vuodessa, joten myytävääkin monelta löytyy.

tapio.tilli@ptt.fi