”Kuntia uudistamassa” Signe Jauhiainen

 

PTT:ssä on seurattu ja tutkittu kuntauudistusta jo yli
vuoden ajan. Olemme tehneet laskelmia alueiden väestöstä, työpaikoista ja
taloudesta.

Myös PTT-katsauksen aiheena oli Kunnat, rakenteet ja
uudistus. Katsauksen kirjoituksista välittyy yksimielisyys uudistuksen
tarpeellisuudesta mutta erimielisyys keinoista.

Kuntauudistuksessa on
ollut moninaisia vaiheita, kun Suomen hallitus on tehnyt linjauksia hankkeen
edetessä. Mielipiteitä kuntauudistuksesta ja sen toteutuksesta on yhtä monta
kuin keskustelijaakin.

On erityisen mielenkiintoista, että kunnat ovat
vahvasti poliittisen keskustelun ytimessä.

Kuntauudistuksen tavoitteena
on saada aikaan elinvoimaisia kuntia koko maahan. Kuntia uudistamalla yritetään
tarttua myös julkisen talouden ongelmiin. Väestö vanhenee, joten palvelun
tarpeet kasvavat ja maksajat vähenevät.

Kuntien vastuu
hyvinvointipalveluista on suuri, joten vähenevät rahat pitäisi saada
riittämään.

Elinvoima näyttää tarkoittavan eri alueilla eri asioita.
Toisissa kunnissa yritetään selvitä kasvavista menoista ja toisissa kunnissa
halutaan kasvattaa tuloja alueen taloutta kehittämällä.

Elinvoima on
talouden kielenkäyttöön kuuluva sana, joka kuvaa, että alueiden on itse
huolehdittava itsestään, omasta elinvoimastaan.

Alueiden kasvua ja
kehitystä on tutkittu paljon vertailemalla metropolialueita. Pienten ja
syrjäisten alueiden tutkiminen on jäänyt vähemmälle.

Taantuvia alueita on
tutkittu Kanadassa, joka on jossain määrin vertailukelpoinen maa. Tutkimuksissa
on havaittu, että riippuvuus luonnonvaroista ja pääomaintensiivisestä
teollisuudesta on ajanut alueita taantuvan kehityksen tielle.

Vastaavaa
kehitystä on teollisuuden rakennemuutoksen myötä tapahtunut myös
Suomessa.

Kaupunkiseudut ovat kansantalouden vetureita ja
kuntauudistuksen suurimpia kysymyksiä. Tavoitteena on, että suuremmassa kunnassa
alueen talouden ja yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltaisella kehittämisellä syntyy
entistä elinvoimaisempi seutu.

PTT:n laskelmien mukaan kuntia
yhdistämällä voidaan parantaa tilannetta kunnissa, jotka kohtaavat yksin
huoltosuhteen merkittävän heikkenemisen.

Elinvoimaisia kuntia on
kuitenkin vaikea saada aikaan yhdistelemällä heikon talouden ja väestökehityksen
kuntia.

Jotta alue pystyisi tulevaisuudessa kasvamaan ja kehittymään,
tarvitaan myös työvoimaa ja kasvavia yrityksiä.

Vaikka kuntauudistuksen
päähuomio kohdistuukin kaupunkiseutuihin, suurimmat vaikutukset kansalaisen
näkökulmasta saattavat syntyä kaupunkiseutujen ulkopuolella.

Suurempia
kuntia on tarjottu ratkaisuksi ongelmiin sekä kaupunkiseuduilla että niiden
ulkopuolella.

Uudistuksen perustelut ja muutostarpeet ovat eri alueilla
erilaisia. Voisivatko myös ratkaisut olla erilaisia?

 

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 4.3.2013