”Kukkivilla kasveilla allergioita vastaan ” Emmi Haltia

                 MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA 28.5.2012

Ilmassa leijaileva siitepöly vaivaa
taas tähän aikaan vuodesta lähes miljoonaa suomalaista. He joutuvat kärsimään
tukkoisuudesta, kutisevista silmistä ja syömään kalliita ja väsyttäviä lääkkeitä
allergian kurissa pitämiseksi.

Erilaiset allergiat aiheuttavat vuosittain
arviolta 1,7–3,4 miljardin euron kustannukset, joten kyse ei ole taloudellisilla
mittareilla todellakaan mitättömästä asiasta.

Allergiat ovat lisääntyneet
Suomessa räjähdysmäisesti viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, samoin kuin
niiden aiheuttamat kustannukset. Yhtenä merkittävimpänä syynä on pidetty
suorastaan liialliseksi muodostunutta siisteyttä ja
hygieniaa.

Lisääntynyt hygieenisyys ei kuitenkaan yksin selitä
allergioiden kasvanutta määrää. Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan
vähentyneellä luonnon monimuotoisuudella on myös merkitystä allergioiden
lisääntymiseen.

Tutkimuksessa havaittiin, että pihapiirien kukkivien
kasvilajien runsaus ja monipuolinen maankäyttö kolmen kilometrin säteellä
kodista vähensivät nuorten allergioita. Kukkivista kasveista erityisesti
luonnonkasveilla havaittiin olevan vaikutusta, ei niinkään eksoottisilla
puutarhakasveilla.

Näillä tekijöillä oli yhteys terveyden kannalta
hyödyllisten mikrobien määrään ihon pinnalla ja verestä tutkittuihin
allergioiden vasta-aineisiin. Todennäköisesti monipuolinen mikrobisto valmentaa
vastustuskyvyn tunnistamaan oikeasti haitalliset tekijät, eikä keho reagoi
turhaan esimerkiksi siitepölyyn.

Monipuolisen luonnon ympäröiminä
kasvaneilla nuorilla oli siis vähiten allergioita. Paras tilanne oli niillä,
joiden kotipihalla oli sekä kukkivia luonnon kasveja että lähiympäristössä
metsää ja peltoa. Sen sijaan lemmikeillä tai muilla kotieläimillä ei ollut tässä
tutkimuksessa vaikutusta tutkittuihin allergioihin.

Vaikka maaseutu
vetääkin kaupunkia pidemmän korren allergioiden ehkäisemisessä, kaupunkilaisten
maallemuutto suuremmassa mittakaavassa olisi utopistinen ajatus
nyky-yhteiskunnassa.

Urbaaneilla alueilla pitääkin panostaa pihojen
monipuoliseen käyttöön sekä puistoihin ja virkistysalueisiin. Voidaan
esimerkiksi kehitellä viherkattoja ja muita hieman totutusta poikkeavia tapoja,
jotta monipuolista, Suomen luonnolle ominaista kasvillisuutta saadaan sinne,
missä ihmiset ovat.

Allergioiden ehkäisyn lisäksi kasvillisuus myös
puhdistaa ilmaa, vähentää melua ja tuo maisemaan vaihtelua. Samoilla
toimenpiteillä voidaan siten edistää sekä terveyttä että viihtyvyyttä. Lisäksi
pidemmällä aikavälillä voidaan vähentää allergioiden aiheuttamia mittavia
kustannuksia.

Ja sitten vielä tulisi muistaa, ettei käsiä kannata pestä,
ainakaan kovin huolellisesti, heti luonnossa liikkumisen jälkeen. Mustat
kynnenaluset varsinkin lapsilla ovat allergiatutkijoiden mukaan vain
hyväksi!