”Kuka pelkää nuoria miehiä?” Leena Kerkelä

                                     Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 14.3.2011

Julkisen talouden kestävyyden ja talouskasvun kannalta työvoiman tehokas käyttö on keskeinen tekijä. Työvoiman ollessa tehokkaassa käytössä verotulot on taattu sen sijaan, että niitä käytettäisiin sosiaaliturvaan tai työttömyyskorvauksiin.

Talouskasvun kannalta työvoiman määrä on sen tuottavuuden lisäksi olennaista. Työvoiman käyttöä voi tarkastella myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Mikä onkaan parempaa uusiutuvaa energiaa kuin se, mitä työvoiman kautta tuotetaan?

Väärin suuntautuneena tuo energia tuottaa myös paljon kielteisiä vaikutuksia. Tämä näkyy erityisesti nuorissa miehissä.

Jostain syystä nuorten miesten energia ei tahdo löytää positiivisia väyliä ja tehokasta käyttöä työmarkkinoilla.

Finanssikriisistä lähtien nuorten 20–24-vuotiainen työllisyysasteet ovat pudonneet reilusti alle 60 prosentin kun samaan aikaan 55–59-vuotiaiden työllisyysasteet ovat jopa parantuneet.

Työvoimapolitiikkaa on kohdennettu ikääntyneimpiin ja sillä on todella ollut vaikutuksia. Nämä vaikutukset ovat jopa kompensoineet suhdanteiden tuottaman työttömyyden kasvun.

Lisäksi nuorten työttömyys koskettaa miehiä suhteellisesti enemmän. Viime joulukuussa 15–24-vuotiaiden miesten työttömyys oli 22,9 prosenttia, kun samanikäisten naisten työttömyys oli 15,3 prosenttia.

Vuoden 2010 aikana saavutettiin käänne positiiviseen, mutta työllisyysasteissa ei olla lähelläkään finanssikriisiä edeltävää aikaa.

Toivoisinpa näin vaalien alla kuulevani vielä keskustelutilaisuuden, jossa ilmiöön tartuttaisiin positiivisena haasteena. Tämä voisi tapahtua vaikka yhdistämällä muita kestävän kehityksen tavoitteita tähän nuorten miesten energian käyttöön.

Voisiko heitä käyttää vaikka vuokratyövoimana uusiutuvan energian käytössä; urakkatöitä nuorille metsähakkeen korjuussa tai suurilla rakennustyömailla? Joustavaa työvoiman käyttöä ilman liikaa kyykyttämistä; lähtien liikkeelle myös nuorten muista omista tarpeista.

Nuorten miesten työmarkkina-aseman näkeminen ongelmana eikä positiivisena haasteena on huomattavasti helpompaa. Mitä kaikkea kielteisiä vaikutuksia toimettomuudesta ja kasvavasta nuorisotyöttömyydestä seuraakaan? Osittain näitä seurauksia havaitaan jo nyt voimakkaan väestönkasvun maissa Pohjois-Afrikassa.

Ikääntyneiden näkökulmasta turvallisuudentunne on yksi keskeisistä arvoista. Tämän tunteen vaalimiseksi on nuorten osallisuuden turvaaminen ensisijaisen tärkeää.

Leena Kerkelä