”Kuitupuu kallistuu”, Erno Järvinen, 25.4.2007

Kuitupuun hinta on Suomessa ollut tukkipuun tapaan vahvassa nousussa. Selkeä hintakäänne tapahtui vuoden 2006 alkupuolella. Viime vuoden aikana mänty- ja koivukuitu kallistuivat nimellisesti noin viidenneksen, kuusikuitukin yli kymmenen prosenttia.

Kuitupuulajien hinnat ovat Metlan viikkotilastojen perusteella edelleen nousseet yli euron kuutiolta tämän vuoden alussa. Vuoden 2002 tammikuusta lähtien kuitupuun hinta on euroissa mitattuna kohonnut vajaan kymmeneksen.

Kuitupuun viimeaikainen kallistuminen Suomessa ei ole poikkeuksellista. Kansainvälisiä puumarkkinoita seuraavan Wood Resource Quarterlyn mukaan sekä havu- että lehtikuitupuun hinta on kallistunut kaikkialla.

Vuoden 2002 alussa havukuidun keskimääräinen tienvarsihinta maailmassa oli noin 66 USA:n dollaria tonnilta. Viime vuoden lopulla hinta oli melkein sata dollaria tonnilta, eli havukuitu maksoi lähes 50 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta sitten.

Lehtikuitupuu oli vastaavassa ajassa kallistunut vajaat 40 prosenttia. Saman tilaston perusteella suomalainen havu- ja lehtikuitu ovat kallistuneet viidessä vuodessa yli 50 prosenttia eli selvästi enemmän kuin kotimaan tilastojen perusteella on tapahtunut. Tilastojen välinen hintaero selittyy dollarin heikentymisellä euroon nähden.

Maailman halvin havukuitu löytyi viime vuoden lopulla Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Chilestä. Suomea kalliimpaa havukuitu oli Saksassa, Ranskassa ja Kanadan itäosissa. Ruotsin ja Suomen välinen hintaero oli hyvin pieni.

Vuonna 2006 havukuitu kallistui eniten Pohjois-Amerikan länsiosissa sekä Ranskassa ja Saksassa. Pohjois-Amerikassa 50 prosentin hinnan nousua selittää supistunut sahatavaran tuotanto, mikä on vähentänyt hakkeen tarjontaa. Tämän seurauksena sellufirmat joutuivat hankkimaan pyöreää puuta tuotantonsa ylläpitämiseksi.

Keski-Euroopassa havukuidun hinnan nousun taustalla oli viime vuonna hyvä kysyntä sekä metsäteollisuudessa että energiapuumarkkinoilla. Ranskassa ja Saksassa hintakehitys kuitenkin tasaantunee tämän vuoden alkupuoliskolla, kun Kyrill-myrskyn tammikuussa kaatama puu saadaan korjattua.

Lehtikuidun hintaerot maiden välillä ovat pienemmät kuin havukuidulla. Kalleinta lehtikuitu oli viime vuoden lopulla Saksassa, missä lehtikuitutonni maksoi 140 USA:n dollaria. Halvinta lehtikuitu on Indonesiassa. Sieltä lehtikuitutonnin sai melkein sata dollaria Saksaa halvemmalla.

Silmiinpistävintä lehtikuidun hintakehityksessä on puun hinnan nousu Brasiliassa. Siellä lehtikuitupuu, johon myös eukalyptus luetaan, maksoi viime vuoden lopulta 85 dollaria tonnilta. Suomessa vastaava hinta oli 102 dollaria. Brasilialainen lehtikuitupuu on kallistunut viidessä vuodessa yli 200 prosenttia. Myös Venäjällä lehtikuidun kallistuminen on ollut samansuuruista. Brasiliassa hinnan nousua selittää uusien sellutehtaiden käynnistymisen lisäksi bioenergiabuumi, joka on nostanut myös maan hintaa.

Kuitupuun kysynnässä eikä myöskään hinnoissa ole näkyvissä merkittävää laskua. Sellun tuotanto ja puun käyttö kasvavat edelleen uusien investointien käynnistyessä. Venäjän vientitullien nousu lisää kilpailua kuitupuusta, kasvatettiin se sitten missä tahansa.

erno.jarvinen@ptt.fi