Päivi Vahlberg

Esittely

Vahlberg toimii PTT:llä hallintokoordinaattorina. Hänen tehtäviinsä kuuluvat toimitusjohtajan, hallintopäällikön ja viestintäpäällikön avustaminen sekä erilaisia yleishallintoon ja toimiston hoitoon liittyviä tehtäviä.