”Kiina rahoittaa Amerikan kapitalisteja”, Kalle Laaksonen, 27.10.2006

Maailma muuttuu hämmästyttävällä nopeudella. Tämä ei tietysti ole uutinen, mutta monet muutosten seuraukset kyllä ovat. Heti ei tule mieleen, että me länsimaissa olemme taloudellisesti hyvin riippuvaisia kommunistisen Kiinan halusta tai kyvystä rahoittaa meidän kulutustamme tai taloudellista hyvinvointiamme. Kärjistäen voi sanoa, että kommunistinen Kiina rahoittaa Yhdysvaltojen kapitalisteja.

Yhdysvallat on toiminut viime vuodet maailmantalouden kasvun veturina. Tuonti kasvaa Yhdysvaltoihin paljon nopeammin kuin maa pystyy viemään. USA:n ulkomaankaupan alijäämä on vuositasolla jo lähes 800 miljardia dollaria. Amerikan markkinat vetävät siis muiden maiden vientiä. Tämä johtuu siitä, että amerikkalaisten kulutus on kasvanut erittäin hyvin. Kotitaloudet ovatkin ottaneet reippaasti velkaa jatkuvasti kohonnutta asuntojen arvoa vastaan.

Ulkomaankaupan alijäämän ja kotitalouksien velkaantumisen lisäksi USA:n valtiontalous on ollut viime vuodet tuntuvasti alijäämäinen. Kansainvälisten rahavirtojen kannalta maailmantalouden tilanne onkin kehittynyt nurinkuriseksi. Maailman rikkain maa on suurin pääomien tuoja. USA:n osuus on jo kaksi kolmasosaa pääomien kokonaistuonnista. Samalla maa velkaantuu hurjaa vauhtia.

USA:n itsensä kannalta velkaantuminen ei kuitenkaan ole ollut kovin suuri ongelma. Dollari on tärkein varantovaluutta, ja USA voi velkaantua dollareissa, mikä vähentää olennaisesti valuuttariskiä. Velka pysyy samana, vaikka dollari heikkenisi.

Yhdysvalloille alijäämät ja velkaantuminen eivät ole olleet ongelma senkään vuoksi, että ulkomaiset pankit ja sijoittajat ovat halukkaasti sijoittaneet Amerikan velkapapereihin. Usko maan talouden suorituskykyyn on edelleen suuri, tai sitten ei ole hyviä vaihtoehtoja.

Kiinnostavaa on, että tärkeimpien rahoittajien joukkoon on noussut kommunistinen Kiina, USA:n poliittinen ja yhä enemmän myös taloudellinen kilpailija. Vuonna 2005 Kiinan osuus maailman pääomien viennistä oli 14 prosenttia, eli lähes yhtä paljon kuin Japanin. Muita suuria pääomien viejiä olivat Saksa, Saudi-Arabia ja Venäjä.

Kiinan ulkomaankauppa on ylijäämäistä. Ulkomaiset sijoitukset Kiinaan ovat yli 60 miljardia dollaria vuodessa. Säästämisaste on edelleen korkea, ja niinpä Kiinan valuuttareservit ovat juuri nyt nousseet maailman suurimmiksi, jo 1 000 miljardiin dollariin. Kiina tulee jatkossa olemaan yhä suurempi rahoittaja ja sijoittaja niin Amerikassa, Aasiassa, Euroopassa kuin Afrikassakin. Kiinan rahoitus pitää siten yllä korkeaa kulutustasoa USA:ssa ja näin hyvää talouskasvua. USA:n talouskasvun hedelmät ovat viime vuosina menneet ylimpään tuloluokkaan, joten Kiinan rahoitus hyödyttää eniten amerikkalaisia pääoman omistajia, kapitalisteja.

kalle.laaksonen@ptt.fi