Keskituotos laskuun

Suomessa on hyvin vahva perinne, että suuren sadon tai korkean keskituotoksen tavoittelu on siunauksellista. Tärkeää on kuitenkin tehdä ero, tavoitellaanko korkeinta mahdollista tuotosta vai taloudellisesti kannattavinta tuotostasoa.

Taloudellisesti kannattavin tuotostaso ei ole korkein mahdollinen tuotostaso. Tai jos olisi, niin tuotantopanosten pitäisi olla ilmaisia.

Vähenevän lisätuotoksen laki määrää, että seuraava kilo tai seuraava litra on aina edellistä kalliimpi tuottaa. Jossakin vaiheessa tulee myös se raja vastaan, että lisälitran tuottaminen on kalliimpaa kuin siitä saatava hinta. Sen takia maksimituotokseen ei pidä missään tapauksessa pyrkiäkään.

Jos tuottajahinta laskee panoshintojen pysyessä entisellään, taloudellisesti optimaalinen tuotostaso laskee aikaisempaan verrattuna.

Maitomarkkinoilla on juuri tämä tilanne. Maidon hinta on tippunut rajusti, mutta rehujen ei paljoakaan viime syksystä. Tilakohtaisia eroja toki on, sillä hintasuhteet eivät välttämättä ole muuttuneet kaikilla tiloilla aivan samalla tavalla johtuen muun muassa eroista hankintojen ajoituksessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos maidontuottaja on toiminut aiemmin tehokkaasti ja taloudellisesti optimaalisesti, hän on muuttanut lehmien ruokintaa maidon hinnan laskettua eli käytännössä vähentänyt rehujen käyttöä ja etenkin kalleimpia lypsätysrehuja. Tämän seurauksena keskituotoksen olisi pitänyt hänen tilallaan laskea, ainakin jos lehmät ovat likimain samat.

Lyhyellä aikavälillä maitotuotoksen laskusta olisi selvää hyötyä myös koko maan tasolla. Tässä markkinatilanteessa tarve huonosti kannattavaan vientiin vähenisi ja jalostajien tilityskyky vahvistuisi. Kokonaistuotoksen lasku olisi hyödyllistä myös pohjoisen tuen rajoitteen ylittymisen takia.

Toki eläinaineksen parantuminen ja rakennekehitys vaikuttavat jossain määrin päinvastaiseen suuntaan. Tuotantonsa lopettavilla tiloilla keskituotokset lienevät pääosin valtakunnan keskituotosta pienemmät. Niin merkittävään eläinaineksen parantumiseen tai rakennemuutokseen en kuitenkaan usko, että se korvaisi maidon hinnan alentumisesta aiheutuvan ruokintamuutoksen ja edelleen keskituotoksen laskun.

Niinpä jos maidon hinta ei merkittävästi nouse nykytasolta, olisi suorastaan toivottavaa, että valtakunnan keskituotos laskisi. Muutoin olisi syytä epäillä, että tuottajat, tai ainakaan merkittävä osa heistä, eivät toimi oman etunsa mukaisesti. Tai että heitä on johdettu harhaan. Kumpikin olisi erittäin huolestuttavaa.

Tuottajien on siis seurattava markkinoita ja reagoitava niiden muutoksiin. Tähän löytyy myös asiantuntija-apua ja apuvälineitä.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 9.3.2015.