”Kauas tehtaat karkaa – vaan jotain meillekin jää”, Matleena Kniivilä

                                         Maaseutun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 2.3.2011

Viime aikojen viestit suomalaisesta paperi- ja massateollisuudesta ovat olleet vaihteeksi myönteisiä.

Teollisuus elpyi lamasta viime vuoden aikana. Paperintuotanto kasvoi vuoden aikana kymmenen prosenttia edellisvuodesta ja vientihinnatkin nousivat hiukan. Varsinaisesti kemiallisen metsäteollisuuden veti kuiville kuitenkin selluntuotanto. Sellun hinnat nousivat huimasti ja vientihinnat Suomesta olivat liki 60 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Kuluvana vuonna suomalaisen paperin kysyntä jatkaa elpymistään talouden kasvaessa. Viime vuoden harppauksen jälkeen kasvuvauhti kuitenkin hiljenee selvästi. Myös tuotantokapasiteettia on viime vuosina Suomessa reippaasti supistettu, joten muutaman vuoden takaisiin tuotantolukuihin tuskin enää tulevaisuudessa päästään.

Koko maailmassa paperin- ja selluntuotanto on suuressa muutoksessa. Paperin kysyntä kasvaa hitaasti tai ei ollenkaan Suomen perinteisellä markkina-alueella Euroopassa. Paperikoneita on Euroopassa tarpeeseen nähden liikaa.

Kysynnän kasvu on kuitenkin huimaa nousevissa talouksissa, esimerkiksi Aasiassa. Osa tätä muutosta on myös Stora Enson tammikuinen ilmoitus uuden sellutehtaan rakentamisesta Uruguayhin. Tehdas käyttää istutusmetsien nopeasti kasvavaa puuta. Ainakin osa tästä sellusta päätynee Aasiaan, sillä sellun kysyntä vaikuttaa pohjattomalta erityisesti Kiinassa.

Euroopassa paperikoneita suljetaan tänäkin vuonna. Taannoisessa televisiohaastattelussa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen arvioi, että lähivuosina Euroopassa hiljenee 10–15 paperikonetta. Osa tästä osuu varmasti Suomeenkin.

Metsäteollisuus on siis todellisessa muutoksessa. Metsäntutkimuksessa koko sektorin tulevaisuutta Suomessa on mietitty runsaasti viime aikoina. PTT:n viime kesänä ilmestyneessä metsäsektorin katsauksessa, Metsä vastaa – mitä huudamme?, korostettiin metsäalan uusiutumisen tarvetta ja sen tuomia mahdollisuuksia. Metsän tarjoamat taloudelliset hyödyt eivät rajoitu perinteisen metsäteollisuuden käyttämään raakapuuhun. Asian ovat nostaneet esiin myös Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat pari viikkoa sitten ilmestyneessä Murroksen jälkeen -kirjassaan. Metsäntutkimuslaitoksen raportti korostaa metsiin liittyviä palveluita jatarvetta alan monipuolistamiseen.

Muutos ei tarkoita metsäteollisuuden alasajoa Suomessa. Vaikka kasvu on muualla, paperia tarvitaan myös jatkossa Suomen nykyisillä päämarkkina-alueilla. Paperi voi olla Suomessa tehtyä, jos sen teko säilyy kustannuksiltaan kilpailukykyisenä.

Metsäteollisuus on tärkeä osa Suomen taloutta vielä vuosienkin päästä.Metsäalan uusiutuminen on kuitenkin välttämätöntä. Vanhaan kangistuminen olisi lopun alkua.

Matleena Kniivilä