Katsaus: Monipaikkaisuus ei näytä rasittavan kuntataloutta Suomessa

Monipaikkaisuuteen ei havaittu liittyvän merkittäviä kuntatalousvaikutuksia vaikutusarviointiin perustuvassa tutkimuksessa. Kuntajohtajat arvioivat itse monipaikkaisuuden vaikutukset kuntatalouteen pääosin positiivisiksi tai neutraaleiksi. Yleisesti kuntajohtajat myös kokevat monipaikkaisuuden kuntatalouden näkökulmasta mahdollisuutena eikä uhkana. Näin todetaan 27. tammikuuta julkaistussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan keskustelupaperissa.

Itä-Suomen yliopiston ja Pellervon taloustutkimuksen tutkimushankkeessa monipaikkaisuutta tarkasteltiin erilaisten tilastoaineistojen avulla muodostetuilla monipaikkaisuuden kuntaluokilla, jotka tunnistivat erikseen vapaa-aikaan ja työhön sekä opiskeluun liittyvän monipaikkaisuuden kunnissa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lue koko tiedote täältä.

Lisätietoja: Itä-Suomen yliopiston maantieteen apulaisprofessori Olli Lehtonen, p. 050 466 4983, olli.lehtonen@uef.fi, Pellervon taloustutkimuksen vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala, p. 040 194 5184, paivi.kujala@ptt.fi

Koko julkaisu täällä.