”Kallista vai edullista rakentamista kotieläintiloilla?”, Terhi Latvala, 28.4.2008

                                                 MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Maatilalla rakennusinvestoinnin toteuttaminen vaatii monivuotista suunnittelua. Varsinaisen rakentamisvaiheen alkaessa suurimmat kokonaiskustannuksiin vaikuttavat ratkaisut on jo tehty.

Varsinkin maitotiloilla on monia eri ratkaisuvaihtoehtoja niin varsinaisen rakennuksen kuin erilaisten ruokinta‑, lypsy- ja lannanpoistoteknologioiden suhteen. Päätöksentekoon kannattaa käyttää aikaa ja malttia.

Täysin uuden teknologian suhteen tutkimuksen ja neuvonnan tuottama tieto laahaa jäljessä. Tiedon puute koskee erityisesti nykyistä selvästi isomman kokoluokan tilojen uusia teknologioita ja rakenneratkaisuja, jotka eivät ole meille Suomeen edes vielä kunnolla rantautuneet. Uusin laitetieto on usein vain myyjäosapuolella, joilta tietoja laitteiden toimivuudesta tai varsinaisista ongelmista voi olla hankala saada.

Tiedon puuttuessa ratkaisuja tehdään myös asenteiden pohjalta, mikä ei välttämättä johda tilan kannalta parhaaseen lopputulokseen. Asenneväritteinen keskustelu kuvaa hyvin varsinkin maitotilojen ratkaisua kylmän tai lämpimän pihaton välillä.

Kaikki investoivat tilat tekevätkin useita kymmeniä tilavierailuja ja selvittävät, miten asiat käytännössä toimivat. Toivottavaa olisi myös avoin keskustelu kohdetiloilla parannettavista seikoista.

Miten sitten valita kalliimman tai halvemman vaihtoehdon välillä? Onnekas on se tuottaja, joka löytää eri vaihtoehdoista edullisimman, toimivimman sekä tilalleen ja itselleen sopivimman samassa paketissa. Mahdollisimman edullisen ratkaisun hakeminen on joka tapauksessa tarpeen varsinkin nyt, kun tilojen toimintaympäristöä leimaa kovien kustannusnousujen sarja.

On myös tiloja, joille edullisimman vaihtoehdon valinta ei ole mahdollista. Tiloilla valitaan tietoisesti kalliimpi ratkaisu perustuen oman työmäärän kohtuullistamiseen tai terveydellisiin seikkoihin. Usein kalliimpi ratkaisu tarkoittaa juuri työvaiheiden automatisointia.

Hinnakkaampi ratkaisu voi olla joissain tapauksissa ehdoton edellytys, jotta tilan toiminta ylipäätään jatkuu. Näissä tapauksissa esimerkiksi terveydellisistä seikoista syntyy kustannusrasite, joka on maksettava investointivaiheessa tilan tuotannon jatkuvuudesta.

terhi.latvala@ptt.fi