Julkisten investointien rahoitusmuodolla ei vaikutusta finanssipolitiikan rajoitteisiin

Kiristyvä finanssipolitiikan säännöstö ja tiukka taloustilanne luovat haasteita julkisten investointien rahoitukselle. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tänään 21. tammikuuta julkistetun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten julkiset investoinnit tulisi rahoittaa julkisen talouden tiukkenevissa rahoitusraameissa ottaen huomioon talouden eri suhdannevaiheet.

Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia investointien rahoitusratkaisuja ja niiden suhdetta talouspolitiikan säännöstöihin sekä valtion- että kuntatalouden näkökulmasta.

Viime aikoina Suomessa on virinnyt kiinnostusta julkisten investointien vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet, kuten elinkaari-investoinnit, ovat pikkuhiljaa yleistymässä perinteisten rahoituskeinojen rinnalle. Euroopassa elinkaarihankkeita on ollut käytössä laajemmalti jo 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Tutkimuksen mukaan julkisten investointien rahoitusmuoto ei vaikututa finanssipolitiikan liikkumavaraan, sillä EU:n finanssipolitiikan sääntöjen mukaiseen alijäämätarkasteluun rahoitusmuodolla ei periaatteessa ole vaikutusta. Elinkaarihankkeet eivät pelkästä rahoitusnäkökulmasta olekaan järkeviä, sillä julkisen sektorin mahdollisuus saada lainaa ovat paremmat ja lainan korkokustannukset alhaisemmat kuin yksityisellä sektorilla. Sen sijaan investointien toteutuksen tehokkuusnäkökulmasta ne voivat olla perusteltuja.

Suomen julkisten investointien taso vastaa nykyisin pitkän aikavälin keskiarvoa ja on samalla tasolla muiden pohjoismaiden kanssa. Normaaleina talousaikoina finanssipolitiikan säännöt eivät aiheuta ongelmia julkisten investointien rahoitukselle. Taantuma-aikana ongelmia voi tulla, kun julkisen sektorin alijäämä kasvaa. Nykyiset säännöt voivat aiheuttaa myötäsyklisyyttä, mutta ne antavat myös paljon joustovaraa.

Tutkimuksessa todetaan, että julkisten investointien rajoitteena ei tulisi olla julkisen talouden epätasapaino tai velkaantuneisuus, vaan investointien itsensä järkevyys. Jatkossa huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää julkisten investointien suunnitelmallisuuteen ja laatuun. Valtiolla ja kunnilla tulisi olla selkeät ohjeet tai velvollisuus investointihankkeiden paremmaksi perustelemiseksi.

PTT:n valmistelema Talouspolitiikan säännöstö ja julkisten investointien rahoitus -raportti toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Julkaisu:   Busk, H., Huovari, J. ja Härmälä, V. Talouspolitiikan säännöstö ja julkisten investointien rahoitus. Valtioneuvoston selvitys‐ ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2016. https://vnk.fi/julkaisu?pubid=8601

Lisätietoja:   

ekonomisti Janne Huovari p. 040 164 8141,s-posti: janne.huovari@ptt.fi

ekonomisti Henna Busk p. 040 126 2077, s-posti: henna.busk@ptt.fi