37. Ympäristömuutosten arvioimismenettelystä

Riita Juvonen. YMPÄRISTÖMUUTOSTEN ARVIOIMISMENETTELYSTÄ. Raportteja ja artikkeleita 37. ISBN 951-9083-39-1, ISSN 0357-7384. Yhteiskunnalta vaaditaan entistä tehokkaampia toimia ympäristön suojelemiseksi. Vuonna 1982 säädetyllä maa-aineslailla pyrittiin varmistamaan maa-ainesesiintymien suojelu ja järkiperäinen käyttö. Laki saattaa kuitenkin jakaa soraesiintymistä saatavia taloudellisia hyötyjä hyvinkin epäsuhtaisesti. Raportissa esitetään mm. näiden epäkohtien korjaamiseksi soratoimituksen aikaansaamista.Soratoimitsta tarkastellaan myös eräiden muiden ympäristömuutosten arvioimistoimituksen mallina.