47. Yksityismetsänomistajien metsäntuntemus ja siihen vaikuttavat tekijät

Seppo Repo. 1985. YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN METSÄNTUNTEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Raportteja ja artikkeleita 47. ISBN 951-9083-50-2, ISSN 0357-7384. Tutkimuksen aihe saatiin Maataloustuottajain Keskusliiton metsäpoliittiselta osastolta. Tutkimus liittyy osana Metsä 2000 -projektin puuhuollon työryhmän tutkimuksiin.