147. Viljamarkkinoiden ja politiikan vaikutus Suomen viljantuotantoon

ISOSAARI, Heikki. 1997. Viljamarkkinoiden ja -politiikan vaikutus Suomen viljantuotantoon. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 147.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitetään viljamarkkinoiden ja -politiikan mer- kittävimpiä muutostekijöitä ja niiden vaikutusta Suomen viljantuotantoon. Tutkimuksessa analysoidaan kansainvälisten viljamarkkinoiden viime aikojen kehitystä ja käydään läpi markkinoiden kehittymisestä tehtyjä ennusteita. Satovuosina 1993/94-1995/96 vallinnut alituotantotilanne kansainvälisillä viljamarkkinoilla on herättänyt huolta maailman elintarvikehuollon tilasta. Kansainvälisen viljapolitiikan muutostekijäistä analysoidaan USA:n maatalouspolitiikan muuttuminen ja GATT-sopimuksen vaikutukset viljamarkkinoilla. Hintojen nousu maailmanmarkkinoilla on aiheutunut välillisesti GATT:n asettamasta tuetun viennin alentamistavoitteesta. EU:n viljamarkkinoiden kehi- tystä esitellään lähinnä CAP-reformin vaikutusten pohjalta. Lopuksi tarkastellaan Suomen viljamarkkinoiden kehitystä EU-jäsenyydessä ja esitetään sekä tilatason että kansallisen tason tuotantostategioita.

Avainsanat: Maatalouspolitiikka, elintarvikehuolto, kansainvälinen kauppa

Isosaari, Heikki. 1997. Developments in the Grain Market and Policy Effects on the Finnish Grain Production. Reports and discussion papers no. 147, 47 p. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland ISBN 951-8950-62-8, ISSN 0357-7384)

Abstract. This paper analyses the main developments in the world grain market and in the international trade policy, and their influence on the Finnish grain production. Different forecasts on the world grain market are compared. The excess demand situation in the world grain market during the crop years 1993/94-1995/96 has increased the interest on the food security issues. The changes in the US agricultural policy and the results of the GATT-negotiations are analysed. The rise in the grain prices has taken place indirectly due to the requirement to lower the volume of subsidised exports in the GATT-agreement. The development of the EU grain market is presented concentrating on the effects of the 1992 CAP-reform. Finally the development of the Finnish grain market during the EU-membership is studied and successful strategies at the farm and at the national level are presented.

Key words: agricultural policy, food security, international trade