123. Vientihinnat, kannattavuus ja puuraaka-ainehinnat: Suomen, Ruotsin ja Kanadan metsäsektoreiden suhdannekiertoanalyysi

Jussi Uusivuori. 1994. VIENTIHINNAT, KANNATTAVUUS JA PUURAAKA-AINEHINNAT: SUOMEN, RUOTSIN JA KANADAN METSÄSEKTOREIDEN SUHDANNEKIERTOANALYYSI. Raportteja ja artikkeleita N:o 123. ISBN 951-8950-37-7, ISSN 0357-7384. Teoreettisesti voidaan perustella, että Kanadan, Ruotsin ja Suomen metsäsektoreissa vientihinnat, kannattavuus ja puun hinnat vaikuttavat vastavuoroisesti toisiinsa. Näiden kolmen muuttujan lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia toisiinsa tutkitaan tässä raportissa.