124. Vertical price transmission in the Finnish import fruit markets

Sami Pakarinen. 2010. VERTICAL PRICE TRANSMISSION IN THE FINNISH IMPORT FRUIT MARKETS. PTT Working Papers 124. p 27. ISBN 978-952-224-0569 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf). 
 
ABSTRACT: This paper examines the vertical price transmission of banana and orange prices in Finland using import and consumer price series from years 1998-2009. Considering the stationary behaviour of the price series, the dynamic relationship between import and consumer price is investigated by Autoregressive Distributed Lag (ADL) models and Error Correction Models (ECM). The results show that the vertical price transmission is symmetric both with banana and orange. However, the analysis concentrates on the speed of adjustment towards the equilibrium of prices. Due to linearity of the model it does not take into account the magnitude of the price change.

Key words: Price transmission, autoregressive distributed lag model, error correction model, food markets. 
 
Sami Pakarinen. 2010. VERTIKAALINEN HINTASIIRTYMÄ SUOMEN TUONTIHEDELMÄMARKKINOILLA. PTT työpapereita 124. 27 s ISBN 978-952224-056-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf). 
 
TIIVISTELMÄ: Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vertikaalista hintasiirtymää Suomen elintarvikemarkkinoilla. Tutkimusaineistona käytettiin banaanin ja appelsiinin tuonti- ja kuluttajahintoja vuosilta 1998 – 2009. Hintasiirtymää tutkittiin aikasarjaekonometrisin menetelmin käyttämällä dynaamisia ADL- ja virheenkorjausmalleja aineiston stationaarisuudesta johtuen. Tulokset osoittivat, että hintasiirtymä on symmetrinen sekä banaanin että appelsiinin tapauksessa. Huomionarvoista kuitenkin on, että valittu lähestymistapa tarkastelee hintasiirtymistä ajallisesti ja, että mallin lineaarisuuden vuoksi hintamuutoksen suuruutta ei huomioida.

Avainsanat: Hintasiirtymä, ADL -malli, virheenkorjausmalli, elintarvikemarkkinat