158. Vertical price transmission analysis of vegetable markets in finland

Pakarinen, S., Arovuori, K. and Pyykkönen, P. 2014. VERTICAL PRICE TRANSMISSION ANALYSIS OF VEGETABLE MARKETS IN FINLAND. PTT Working Papers 158. 33 p. ISBN 978-952-224-145-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf)

ABSTRACT: This paper examines the impact of changes in producer and import prices on consumer prices on the Finnish vegetable markets.  In the analysis, price series from years 2000-2010 for both domestic and imported cucumber and tomato were used. Considering the stationary behaviour of the price series, the dynamic relationship between producer price and consumer price is analysed with Autoregressive Distributed Lag (ADL) models and Error Correction Models (ECM). The results show that the vertical price transmission is symmetric with tomato and cucumber excluding the import cucumber. The data used in this analysis has strong seasonality which is normal with vegetables as the production conditions varies. Therefore the results from the price transmission analysis of import vegetables should be interpreted carefully as price series lack observations. The analysis concentrates on the speed of adjustment towards the equilibrium of prices. The applied linear model does not take into account the magnitude of the price change.

Key words: Price transmission, autoregressive distributed lag model, error correction model, food markets. 
 
Pakarinen, S., Arovuori, K. and Pyykkönen, P. 2014. KASVISTEN HINTOJEN VÄLITTYMINEN SUOMEN MARKKINOILLE. PTT työpapereita 158. 33 s. ISBN 978-952-224-145-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf)

TIIVISTELMÄ: Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tuottaja- ja tuontihinnoissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia kuluttajahintoihin Suomen vihannesmarkkinoilla. Tutkimusaineistona käytettiin kurkun ja tomaatin pakkaamo-, tuonti ja kuluttajahintoja vuosilta 2000–2010. Analyysissa hyödynnettiin aineistoa, josta oli erikseen saatavissa kuluttajahinnat sekä kotimaisille että ulkomaisille vihanneksille. Vertikaalista hintasiirtymää tutkittiin aikasarjaekonometrisin menetelmin käyttämällä dynaamisia ADL- ja virheenkorjausmalleja aineiston stationaarisuudesta johtuen. Tulokset osoittivat, että hintasiirtymä on symmetrinen kaikissa muissa tapauksissa lukuun ottamatta ulkomaista kurkkua. Analyysin kannalta aineiston rajallisuus hyödykkeiden kausittaisuudesta johtuen vaikeuttaa hintasiirtymisen tutkimista. Valittu lähestymistapa tarkastelee hintasiirtymistä ajallisesti ja mallin lineaarisuuden vuoksi hintamuutoksen suuruutta ei huomioida.

Avainsanat: Hintasiirtymä, ADL -malli, virheenkorjausmalli, elintarvikemarkkinat.