75. Valtion rahoitustukea saaneiden viljelmien pitkän aikavälin taloudellinen kehitys

Erik Haggrén, Matti Ylätalo, Perttu Pyykkönen. 1988. VALTION RAHOITUSTUKEA SAANEIDEN VILJELMIEN PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLINEN KEHITYS. Raportteja ja artikkeleita 75. ISBN 951-9083-83-9, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus liittyy Helsingin yliopiston maatalousekonomian laitoksen ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) yhteistutkimukseen, jossa selvitetään pitkän aikavälin taloudellista kehitystä valtion rahoitustukea saaneilla maatiloilla. PTT on julkaissut raportteja ja artikkeleita -sarjassaan tutkimuksen maatalouden rahoitustuen vaikutuksista viljelmien taloudelliseen kehitykseen (Haggrén ym. 1987). Tämän raportin tarkoituksena on päivittää kyseinen tutkimus keskeisiltä osiltaan.