44. Työvoiman tarjonta ja siihen vaikuttaneet tekijät Suomessa vuosina 1960-1983, Esitutkimus

Mikael Ingberg – Harri Lahdenperä. 1985. TYÖVOIMAN TARJONTA JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT SUOMESSA VUOSINA 1960-1983, ESITUTKIMUS. Raportteja ja artikkeleita 44. ISBN 951-9083-47-2, ISSN 0357-7384. Tutkimus on luonteeltaan esiraportti ja muodostaa lähtökohtia laajemmalle tutkimusprojektille, jonka tavoitteena on pyrkiä selvittämään erityisesti työvoiman tarjonnassa ja työmarkkinoiden toimintamekanismeissa viime vuosina havaittavissa olleiden uusien kehityspiirteiden syitä ja merkitystä