127. Tupakkaveron rakenteen muutos

Pasi Holm – Veera Laiho – Sami Pakarinen. 2010. TUPAKKAVERON RAKENTEEN MUUTOS. PTT työpapereita 127. 25 s. ISBN 978-952-224-060-6 (pdf), ISSN 1796 4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa täsmennetään kolme vaihtoehtoista savukeveron rakenneuudistusta ja tarkastellaan niiden mahdollisia vaikutuksia savukeverojen tuottoihin ja, tietyin olettamuksin, savukeaskien vähittäismyyntihintoihin. Eri verorakenneehdotusten arvioituja verotuottoja verrataan nykyisen verorakenteen tuotto-odotuksiin. Sellainen verorakenneuudistus, jossa määrään perustuvaa yksikköveroa nostettaisiin ja arvoon (vähittäismyyntihinta) perustuvaa suhteellista veroa laskettaisiin i) lisäisi valtion savukeveron tuottoa, ii) vähentäisi todennäköisesti savukkeiden matkustaja- ja harmaatuontia (laillinen turistituonti ja laiton salakuljetus) ja iii) mahdollisesti vähentäisi kulutusta nykyistä verorakennetta paremmin.

Asiasanat: Savukeveron rakenne, savukeveron tuotto   
 
Pasi Holm  –  Veera Laiho  –  Sami Pakarinen.  2010.  CIGARETTE  TAX  RESTRUCTURING. PTT Working Papers 127. pp 25. ISBN 978-952-224-060-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf ).

Abstract: This paper  presents three alternative proposals for cigarette tax restructuring and an analysis of the potential impact these changes would have on cigarette tax revenue and, considering certain assumptions, on potential retail prices.  The estimated tax revenues of the different proposals are compared to the estimated tax revenues expected from the current structure. In summary, a tax restructuring that increases the specific tax while decreasing the ad valorem tax would i) increase tax revenues for the government,  ii) likely decrease the import of non-domestic cigarettes (legal tourist imports and illegal smuggling) and iii) potentially decrease consumption in comparison to the current tax model.

Keywords: Structure of cigarette taxation, cigarette tax revenue