61. Tuloverotuksen veropohjan laajuus Suomessa

Mikael Ingberg, Pauli K. Mattila, Samuli Skurnik. 1987. TULOVEROTUKSEN VEROPOHJAN LAAJUUS SUOMESSA. Raportteja ja artikkeleita 61. ISBN 951-9083-67-7, ISSN 0357-7384. Maassamme parhaillaan vilkkaana käyvän veropoliittisen keskustelun ja välittömän verotuksen uudissuunnittelun tietopohjan kartuttamiseksi käynnistettiin PTT:ssa marraskuussa 1986 pikaselvitys tuloverotuksen veropohjan kartoittamiseksi. Jo työhön ryhdyttäessä oli tiedossa, ettei tällainen poineerityön luontoisen selvityksen tekeminen tule olemaan helppoa. Työn kuluessa tämä on käynyt entistä selvemmäksi. Pääongelmana on, ettei tilastotuotanto kuvaa kansantaloutemme tulonmuodostusta siinä laajuudessaan kuin veroteoreettisen kirjallisuuden tähän tarkoitukseen suosittelema Haig-Simons'in ns. laaja tulokäsite edellyttäisi. Koska selvityksen ongelmanasettelu on ilmaisen ajankohtainen ja täyttää näine puutteineenkin selviä aukkoja nykyisessä tietämyksessä, PTT on kuitenkin päättänyt julkaista raportin.