103. Training and hiring strategies to improve firm performance

MALIRANTA, Mika – ASPLUND, Rita. 2007. TRAINING AND HIRING STRATEGIES TO IMPROVE FIRM PERFORMANCE. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 103.pp. 35. ISBN 978-952-5594-76-8 (PAP), ISBN 978-952-5594-77-5 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF). 
 
ABSTRACT: We study how upgrading the skills of the personnel affects a firm’s performance. Two different strategies are examined: 1) providing formal training and 2) strategic recruitment and separation policy. The use of register-based longitudinal employer-employee data supplemented with a survey on vocational training provides an opportunity to shed fresh light on the issue and allows us to address the usual econometric problems. We find that internally (but not externally) organized training stimulates subsequent growth of performance but only when combined with the implementation of new process or product technology. Hiring highly skilled workers is initially costly to firms but is productivity-enhancing in the long run. 
 
Key words: Productivity, profitability, training, education, hiring 

MALIRANTA, Mika – ASPLUND, Rita. 2007. TRAINING AND HIRING STRATEGIES TO IMPROVE FIRM PERFORMANCE. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 103. 35 s. ISBN 978-952-5594-76-8 (PAP), ISBN 978-952-5594-77-5 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF). 
 

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastelemme sitä, miten henkilöstön osaamisen parantaminen vaikuttaa yrityksen suoritukseen. Tutkimme kahta strategiaa: 1) työnantajan järjestämää henkilöstökoulutusta ja 2) strategista rekrytointi- ja irtisanomispolitiikkaa. Yhdistämällä rekisteripohjainen pitkittäinen työnantajatyöntekijäaineisto yrityksen henkilöstökoulutustiedusteluun olemme saaneet mahdollisuuden valottaa tutkimuskysymystä tuoreella tavalla. Tämän aineiston avulla voimme käsitellä myös tyypillisiä ekonometrisia ongelmia. Havaitsemme, että sisäisesti (muttei ulkoisesti) järjestetty henkilöstökoulutus kiihdyttää yrityksen suorituskyvyn kasvua, mutta vain niissä tilanteissa, joissa yritys on samaan aikaan ottanut käyttöönsä uuden valmistustekniikan tai alkanut valmistaa uutta tuotetta. Korkeasti koulutetun palkkaaminen on aluksi tappiollista, mutta parantaa yrityksen tuottavuutta pitkällä aikavälillä. 
 
Avainsanat: Tuottavuus, kannattavuus, henkilöstökoulutus, muodollinen koulutus, rekrytointi