94. The roles of electricity and ICT in growth and productivity: Case Finland

JUKKA JALAVA – MATTI POHJOLA. 2007. THE ROLES OF ELECTRICITY AND ICT IN GROWTH AND PRODUCTIVITY: CASE FINLAND. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 94. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 94. 25 s. p 25. ISBN 978-952-5594-52-2 (NID), ISBN 978-952-5594-53-9 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF) 
 
Tiivistelmä: Tässä työpaperissa tarkastelemme sähköä ja ICT:tä kasvun moottoreina prosessissa jossa Suomi muuntui alkutuotantovaltaisuudesta korkean teknologian maaksi. Suomi oli 1900-luvun alussa johtavia maita teollisuuden käyttövoiman sähköistämisessä. Nykyään Suomea pidetään eräänä johtavista tietoyhteiskunnista. Näytämme että ICT:n kontribuutio BKT:n kasvulle vuosina 1980–2004 oli lähes kaksi kertaa niin suuri kuin sähkön kontribuutio vuosina 1920–1938. Kokonaistuottavuuden kasvu vastasi 90 prosentista ICT:n kontribuutiosta mutta ainoastaan kolmasosasta sähkön kontribuutiosta. Suomi on ollut menestyksekkäämpi ICT:n tuotannossa kuin aikoinaan sähkön tuottamisessa. Sekä sähkön että ICT:n kasvuvaikutukset olivat Suomessa pienemmät kuin Yhdysvalloissa. Sähkön osalta ero tulee lähinnä pienemmistä kokonaistuottavuuden läikkymisvaikutuksista; Yhdysvalloissa läikkymisvaikutukset olivat huomattavasti suuremmat kuin Suomessa. ICT:n osalta pääomavaltaistuminen on ollut tärkeämpi Yhdysvalloissa ja ICT-tuotannon tuottavuuden parantaminen Suomessa. ICT:n käytöstä ei ilmennyt läikkymisvaikutuksia.

Avainsanat: sähkö, ICT, yleisteknologia, kasvutilinpito, tuottavuus.  
 
Abstract: This paper takes a quantitative look at electricity and ICT as engines of growth in the process of Finland’s transformation from a backward agricultural nation into a modern high-tech country. Finland was one of the leading countries in the electrification of mechanical drive in industry in the early 20th century. Today the country is generally regarded as one of the leading information societies. It is shown that ICT’s contribution to GDP growth in 1980-2004 was almost twice as large as electricity’s contribution in 1920-1938. The improvement of multi-factor productivity in production accounted for 90 per cent of ICT’s contribution but only one third of electricity’s. Finland has thus been far more successful as an ICT producer than a producer of electricity. The contributions of both electricity and ICT have been somewhat smaller in Finland than in the United States. For electricity, the main source of the difference is the multi-factor productivity spillovers associated with the use of electricity. They were much larger in the United States than in Finland. Regarding ICT, capital deepening has been important for the United States, improvement of productivity in ICT manufacturing for Finland. No evidence is found for spillovers arising from ICT use.

Keywords: electricity, ICT, general purpose technology, growth accounting, productivity.