41. The Role of Small Firms as Job Providers in the Information Technology Sector: A Preliminary Analysis

Aki KANGASHARJU. 2001. THE ROLE OF SMALL FIRMS AS JOB PROVIDERS IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR: A PRELIMINARY ANALYSIS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 41. 26 p. ISBN 952-5299-32-5, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: This paper analyses the role of small firms in the evolution of the information technology sector in Finland. This sector consists of relevant manufacturing and telecommunications industries as well as relevant wholesale and service industries. The investigation period extends from 1993 to 1997. We find that, as a whole, large firms create more jobs than do smaller firms. In contrast, our regression analysis suggests that, after controlling for observed and unobserved covariates, the growth rate of employment for individual small firms is higher than that for large ones. We thus conclude that while large firms create more jobs on aggregate, the associate effect of size on the growth rate of individual firms is negative, providing that other growth factors are controlled for.

Keywords: Information technology, The growth of firms, small firms 
 
Aki KANGASHARJU. 2001. PIENYRITYKSET TYÖLLISTÄJINÄ INFORMAATIOTEKNOLOGIAN ALALLA: ALUSTAVA ANALYYSI. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 41. 26 s. ISBN 952-5299-32-5, ISSN 1455 4623.

TIIVISTELMÄ: Tässä työssä tarkastellaan yrityksen koon vaikutusta kykyyn tarjota uusia työpaikkoja informaatioteknologian toimialalla vuosina 1993-1997. Toimiala koostuu tietotyötä tekevistä teollisuus-, telekommunikaatio-, kaupanalan ja palveluyrityksistä. Tulosten mukaan suuret yritykset kokonaisuudessaan luovat enemmän työpaikkoja kuin pienet. Sen sijaan regressiotulokset osoittavat, että suuremman yrityskoon vaikutus yrityksen henkilökunnan määrän kasvuasteeseen on negatiivinen. Tämä tarkoittaa, että kun muut kasvuun vaikuttavat tekijät on kontrolloitu, pienemmät yritykset kasvavat nopeammin kuin suuremmat.

Avainsanat: informaatioteknologia, yritysten kasvu, pienyritykset