29. The Effects of Aggregate Fluctuations on Regional Economic Disparities in Finland

Aki KANGASHARJU and Sari PEKKALA. 2000. THE EFFECTS OF AGGREGATE FLUCTUATIONS ON REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 29. 27 p ISBN 952-5299-15-5, ISSN 1455-4623

ABSTRACT: This paper investigates the evolution of regional disparities in Finland between 1988 and 1997. The analysis focuses on per capita GDP and its subcomponents, particularly labour productivity and employment. The results show, first, that the evolution of both labour productivity and employment rate account for regional divergence of per capita GDP during 1990-1995. Second, as far as productivity is concerned, private services contribute the most to the divergence of per capita GDP, whereas primary production is the main convergent sector. Third, the divergence of regional productivity in a sector does not necessarily contribute to regional divergence of overall per capita GDP. Fourth, even though inter-regional migration tends to have convergent effects on regional per capita GDP levels, its effect was not strong enough during 1990-1995: GDP divergence dominates. Finally, while the aggregate measures point to economic recovery as early as in 1994, at the regional level the recession lasted two years longer

Keywords: Regional disparities, depression, labour productivity JEL: E32, O47, R11

Aki KANGASHARJU ja Sari PEKKALA.  2000.  KOKONAISTALOUDELLISTEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS ALUEELLISIIN EROIHIN SUOMESSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 29. 27 s. ISBN 952-5299-15-5, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tässä työpaperissa tarkastellaan alue-erojen kehitystä seutukuntien välillä vuosina 1988-1997. Alue-eroja mitataan BKT /asukas luvulla ja sen komponenteilla, kuten työn tuottavuudella ja eräänlaisella työllisyysasteella (työpaikat/asukas). Tulosten mukaan erot BKT/asukas luvuissa seutukuntien välillä kasvoivat vuosina 1990-1995 ja pienenivat vuosina 1988-1990 sekä 1996-1997. Työn tuottavuus selittää _työllisyysastetta_ suuremman osan havaitusta divergenssistä. Kun tuottavuuskomponentti hajoitetaan sektoreihin havaitaan, etta yksityiset palvelut kasvattivat eroja BKT/asukas luvuissa eniten, kun taas alkutuotanto pienensi eroja.

Avainsanat: Alueelliset erot, lama, työn tuottavuus.