207. The effects of a revision of the emission trading directive for the period starting in 2013 on the European pulp and paper industry

VUONNA 2013 VOIMAAN TULEVAN PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVI­EHDOTUKSEN VAIKUTUKSET EUROOPAN PAPERI- JA SELLUTEOLLI­SUUTEEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen Raportteja 207. 70 s. ISBN 978-952-5594-83-6 (NID), ISBN 978-952-5594-84-3 (PDF), ISSN 1456-3215, ISSN 1796-4776.

Tiivistelmä: Euroopan komissio on valmistelemassa muutoksia päästö­kauppadirektiiviin vuonna 2013 alkavalle aikajaksolle. Komission valmistelun tavoitteena on lisätä päästöoikeuksien huutokauppaa. Jos Euroopan metsäteollisuudelle ei anneta täyttä vapautusta päästöoikeuksien huuto­kaupasta, Euroopan paperi- ja selluteollisuuden vuotuiset kustannukset kasvavat 3,4 – 7,1 miljardia euroa. Tämä vastaa kuudesta kahteentoista prosenttia tuotantokustannuksista. Pitääkseen voittonsa ennallaan Euroopan paperi- ja selluteollisuuden pitäisi nostaa hintojaan 3 – 7 prosenttia. Koska Euroopan paperi- ja selluteollisuus ei kykene siirtämään kohonneita kustan­nuksia lopputuotteidensa hintoihin, metsäteollisuus menettää lähes kaikki voittonsa kustannusten nousun vuoksi.

Asiasanat: Päästökauppadirektiivi, Euroopan paperi- ja selluteollisuus

THE EFFECTS OF A REVISION OF THE EMISSION TRADING DIRECTIVE FOR THE PERIOD STARTING IN 2013 ON THE EUROPEAN PULP AND PAPER INDUSTRY. Pellervo Economic Research Institute Research Reports 207. p. 70. ISBN 978-952-5594-83-6 (NID), ISBN 978-952-5594-84-3 (PDF), ISSN 1456-3215, ISSN 1796-4776.

Abstract: The European Commission is preparing a revision of the Emissions Trading Directive for the period starting in 2013. The Commission has called for the auctioning of emission allowances to be given a larger role. If the European pulp and paper industry is not exempted from full auctioning of emission allowances in the new Emission Trading Directive, it is estimated that the total annual costs of the European pulp and paper industry will increase of 3.4 to 7.1 billion euros. This represents about 6 to 12 percent of the total cash manufacturing cost. To keep profits constant, the European pulp and paper industry should increase the final output price by about 3-7 percent. Because the European pulp and paper industry cannot pass through higher costs to final product prices, it will lose almost all of its profits.

Keywords: Emission Trading Directive, European pulp and paper industry