208. The effects of a revision of the emission trading directive for the period starting in 2013 on the European nitrogen fertilizer industry

VUONNA 2013 VOIMAAN TULEVAN PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVI­EHDOTUKSEN VAIKUTUKSET EUROOPAN LANNOITETEOLLISUUTEEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen Raportteja 208. 50 s. ISBN 978-952-5594-95-9 (NID), ISBN 978-952-5594-96-6 (PDF), ISSN 1456-3215, ISSN 1796-4776.

Tiivistelmä: Euroopan komissio on valmistelemassa muutoksia päästökauppadirektiiviin vuonna 2013 alkavalle ajanjaksolle. Lannoite­teollisuudessa päästökauppadirektiivistä aiheutuvat suorat ja epäsuorat kustannuspaineet kohdistuvat erityisesti typpilannoitteiden tuotantoon. Päästökauppadirektiivin suorat kustannusvaikutukset tulevat ammoniakin ja typpihapon valmistukseen kohdistuvien kustannusten kautta. Analyysin tulosten mukaan päästökauppadirektiivin seurauksena typpilannoiteteolli­suuden kustannukset kohoavat jo lievimmän skenaarion mukaan niin merkittävästi, että tuottavuuden kasvulla ei pystytä kompensoimaan kohonneita kustannuksia. Eurooppalaiset lannoitevalmistajat eivät nykyi­sessä maailmanmarkkinatilanteessa myöskään pysty siirtämään kohonneita kustannuksia eteenpäin kuluttajien maksettavaksi.  

Asiasanat: Päästökauppadirektiivi, Euroopan lannoiteteollisuus

THE EFFECTS OF A REVISION OF THE EMISSIONS TRADING DIRECTIVE FOR THE PERIOD STARTING IN 2013 ON THE EUROPEAN NITROGEN FERTILIZER INDUSTRY. Pellervo Economic Research Institute Research Reports 208. p. 50. ISBN 978-952-5594-95-9 (NID), ISBN 978-952-5594-96-6 (PDF), ISSN 1456-3215, ISSN 1796-4776.

Abstract: The European Commission is now preparing a revision of the Emissions Trading Directive (ETS Directive) for the period starting in 2013. The cost pressure on the fertilizer industry due to the ETS Directive is greatest among nitrogen fertilizer manufactures, which will face increasing costs from several directions. Direct costs come from the effects of the ETS Directive on ammonia and nitric acid production. According to our calculations the probable extra cost due to the Emissions Trading Directive, even in the mildest scenario, would be so high that there would be no possibilities to cover the losses by increasing productivity. In addition, given the global market situation, fertilizer manufacturers in the EU are not able to pass increasing costs further to final consumers.

Keywords: Emission Trading Directive, European nitrogen fertilizer industry