31. Tekninen tukkukauppa teollisuuden hankintakanavana

Yrjö Kotisalo. TEKNINEN TUKKUKAUPPA TEOLLISUUDEN HANKINTAKANAVANA. Raportteja ja artikkeleita 31. ISBN 051-9083-32-4. ISSN 0357-7384. Teknisellä tukkukaupalla on huomattava vaikutus erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten teknologiseen kehitykseen ja sen myötä maamme reaaliseen kilpailukykyyn. Teknisen tukkukaupan rakennetta ja sen yhteyksiä teollisuuteen ei ole aikaisemmin juuri tutkittu. Tämä tutkimus muodostaa siten toimialan peruskartoituksen.